Stipend til unge utøvere innen idrett og kultur fra Folldal

Folldal kommune deler ut stipend til unge utøvere (15-20 år), innen idrett og kultur fra Folldal. Søknadsfristen er 1. mai

Idrett:
Folldal kommunes idrettsstipend kan tildeles en eller flere personer som har markert seg med 
spesielle ferdigheter innenfor sin idrett. Søker må være mellom 15 og 20 år og vise talent, 
innsats og sterkt engasjement innen sitt felt. Søker må være bosatt i Folldal kommune. 

Kultur:
Folldal kommunes kulturstipend kan tildeles en eller flere personer som har markert seg med 
spesielle ferdigheter eller fordypning innenfor det utvidede kulturbegrepet. Søker må være 
mellom 15 og 20 år og vise talent, innsats og sterkt engasjement innen sitt felt. Søker må være 
bosatt i Folldal kommune.

Kontakt

Ellen Engh
Konsulent
E-post
Telefon 45 73 43 09
Mobil 45 73 43 09