Til bedrifter; Velkommen til "Hematt 2023"!

Livestock ønsker å invitere deg og din bedrift til Hematt i Oslo 18. mars 2023.
Dette i samarbeid med Interkommunalt Politisk Råd for Nord-Østerdal (IPRNØ) og Klosser Innovasjon. Hematt er et arrangement hvor næringsliv og kommuner i Nord-Østerdalen kan møte potensielle tilflyttere og tilbakeflyttere på en uformell og hyggelig måte. Målet er å styrke Nord-Østerdalens posisjon som en attraktiv bo- og jobbregion og bygge relasjoner mellom potensielle arbeidstakere og næringslivet.