Trafikksikker kommune

Vi har i en periode jobbet for å oppnå status som trafikksikker kommune. I dag (16.05.23) har Trygg trafikk gitt oss beviset på at vi har kommet i mål med arbeidet. 
Tusen takk til ansatte som har kommet med små og store bidrag underveis. 

Det har blitt gjort mye godt forebyggende arbeid over mange år, nå har vi gjennom sertifiseringen fått et bevis på at vi har et systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø. 
Dette er et kontinuerlig arbeid. Selv om vi nå en periode har hatt stort fokus på å få på plass rutiner, er det opp til oss alle sammen å bidra til å oppnå Nullvisjonen for trafikkulykker. Vi har fremdeles en jobb å gjøre. 
Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. I dag ga Trygg trafikk oss veldig gode tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort.