Trivselsprogrammet

Klikk for stort bilde Trivselsleder er et program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Folldal skole tar i bruk dette programmet nå i høst.

En trivselsleder (TL) er en elev som skal bidra til økt aktivitet i friminuttene ved å sette i gang aktiviteter. TL har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. Det velges TL fra hver klasse fra 4. – 10. klasse (antall per klasse kommer an på klassestørrelsen).

Trivselsprogrammets mål er å:

  • gi økt trivsel
  • gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
  • gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
  • bygge vennskap
  • forebygge konflikter og mobbing
  • gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Det vil bli gitt informasjon om TL på høstens foreldremøter og det sendes skriftlig informasjon med alle elever hjem. Alle TL-elevene og noen ansatte på skolen skal på lekekurs på Tynset før vi setter i gang med programmet.

Kontakt

Hege Brennodden Røhjell
Sosionom
E-post
Telefon 479 79 195