Trygghetsdag på Tynset brannstasjon 1. desember

1. desember 2022 klokken 12:00 til 14:00 ønsker Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS sammen med Tynset frivilligsentral, Lions Tynset og Tynset pensjonistforening hjertelig velkommen til Trygghetsdag på Tynset brannstasjon.

Invitasjon til Trygghetsdag - Klikk for stort bilde

Trygghetsdagen på Tynset brannstasjon har to primære målsetninger:

  • Skape en hyggelig sosial sammenkomst med både underholdning og bevertning.
  • Sette fokus på brannvern og trygghet.

Hovedmålgruppen for Trygghetsdagen er hjemmeboende eldre (samt pårørende til denne gruppen) i Tynset og omegn, men arrangementet er både gratis og åpent for alle andre. Så møt opp på Tynset brannstasjon klokken 12:00 torsdag 1. desember.

Sosial sammenkomst
Trygghetsdagen skal ikke bare handle om fag, det skal også være en mulighet for å samles og slå av en prat med kjente og ukjente over en kaffekopp og noe å bite i. Vi setter opp stoler og bord i den store vognhallen på den nye brannstasjonen og disker opp med gratis pizza, kringler, saft og kaffe. Arild Nygård spiller opp og skaper en god stemning med hyggelig musikk mellom innslagene. Ordfører i Tynset Merete Myhre Moen vil også delta og hjelpe oss med å starte hele Trygghetsdagen.

Fokus på brannvern og trygghet
Når det gjelder fokus på brannvern vil MHBR IKS holde en kort presentasjon om viktigheten av det brannforebyggende arbeidet, samt gjennomføre enkelte praktiske demonstrasjoner. På Trygghetsdagen vil også følgende andre aktører være tilstede, som alle kan bistå med både svar på spørsmål og veiledning etter behov:

  • Tynset kommune (Ergoterapeut og hjemmebaserte tjenester)
  • MHBR IKS beredskapsavdelingen (mannskaper fra Tynset brannstasjon)
  • MHBR IKS brannforebyggende avdeling (kunnskap innen for eksempel slukkemidler, feiing og tilsyn av ildsteder)
  • Lokal ambulansetjeneste
  • Lokalt politi

Påmelding / behov for transport
Det er ingen påmelding på arrangementet. Hvis det er behov for transport til/fra Trygghetsdagen kan dette organiseres gjennom Tynset frivilligsentral.