Unni Tollan fikk Folldalsprisen 2019

Den årlige utdelingen av Folldalsprisen fant i dag sted på Frankmotunet, hvor Unni Tollan mottok et diplom og en symbolsk sum på kr. 5000,-. I nominasjonsbrevet ble det trukket frem at hun fra oppstarten av Frankmotunet i 1991 og helt frem til pensjonering bidro med en uvurderlig innsats.

Tollan roses med å ha et lyttende øre og trøstende ord for alle som trengte det, samt å være et arbeidsjern som ikke dro hjem ved arbeidsdagens slutt, men da jobben var gjort. Hun har totalt sett bidratt sterkt til at både elever og ansatte har trivdes godt på Frankmotunet.

Det var tilsammen seks nominerte til prisen, men etter behandling i formannskapet torsdag 29.08.19 ble det besluttet at Unni Tollan var den som skilte seg ut i år. Prisen ble utdelt av ordfører Hilde Frankmo Tveråen som understreket viktigheten i Tollans tilstedeværelse for Frankmotunet.

Folldalsprisen er en hederspris som deles ut en gang i året til en privatperson eller et lag som har gjort en særskilt innsats for bygda. Herunder kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid. Prisen kan også tildeles personer eller lag som har bidratt til godt omdømme for Folldal nasjonalt.

Lag og foreninger kan frem til 1. april hvert år fremme forslag på kandidater til prisen.