Utleie av Krokhaug vannverk

Kommunestyret vedtok i k-sak 11/22 at kommunen er villig til å inngå avtale om utleie av Krokhaug vannverk for kommersiell bruk av kilden. Vannverket legges nå ut på åpen konkurranse i Mercell  Utlysning av konkurransen