Utlysning av legatmidler

Frem til 1. juni kan det søkes om legatmidler til blant annet lindring av nød, skolegang og hjelp til selvhjelp. Les mer om legatene her.

Bersvend Sandbakken og Pernille Sandbakken f. Krokhaugs legat
Midler kan ifølge statuttene deles ut til skolegang, menighetsarbeid eller "lindring av nød". Med skolegang forstås i denne sammenheng utdannelse som ikke finansieres av Statens Lånekasse for utdanning.
 

Legatet til Anne og Ole Olsen Dalen og sønns minne
Midler fra dette legatet kan ifølge statuttene ytes til "lindring av nød" eller "hjelp til selvhjelp". Legatet kan for eksempel yte en engangsstøtte til å komme over en økonomisk kneik som ikke omfattes av offentlige støtteordninger.
 

På grunn av fortsatt forholdsvis lave renter er det for tiden begrensede midler til utdeling. Begrunnet søknad med søknadsbeløp sendes innen 1. juni til:

Legatstyrene v/
Soknepresten i Folldal
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL 

E-post: soknepresten@folldal.kirken.no