Utplassering i arbeidslivet for elever på 9. trinn

I dag har Brage Lyder Husom hatt pryo-dag på kommunehuset. Han skal være «ordfører» sammen med Kristin i tre dager denne uka. Dagen startet med møte med ordfører, varaordfører og kommunedirektør kl. 08.00, for så å gå rett over i formiddagsmøte med Husbanken. Her i tett dialog med ordføreren.