Valget 2021 - Står du i manntallet?

For å ha stemmerett ved valget må du være innført i manntallet. Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra og skal stemme der.

Manntallet er nå lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor samt på biblioteket. Her kan du ta kontakt og undersøke om du står i manntallet. 

Kontakt

Eva Tørhaug
Enhetsleder
E-post
Telefon 913 52 800
Anette Streitlien
Servicekonsulent
E-post
Telefon 404 47 473