Varsel om offentlig ettersyn - Endring av detaljreguleringsplan for Rondeblikk bolig- og hyttefelt

Formannskapet vedtok i møte 22.11.18 å legge forslag til endring for detaljreguleringsplan for Rondeblikk bolig- og hyttefelt ut til offentlig ettersyn.

Det er foreslått endringer for følgende punkter i reguleringsbestemmelsene:

§ 2.8 Tekniske anlegg
§ 3.2 Lek
§ 4.1.1 Terrengtilpasning
§ 4.1.3 Tak og møneretning.

Eventuelle innspill i saken sendes skriftlig til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal, evt. epost: postmottak@folldal.kommune.no

Innspill bes merkes «18/692».

Høringsfrist settes til 20.01.19.

Høringsdokumenter