Velkommen til markering av "Verdensdagen for psykisk helse 2022"

Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut til at vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene.

Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personlighet, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap. Sosial støtte er helsefremmende.

  • MANDAG 10. OKTOBER KL. 18.00 – 20.00, PÅ FLERBRUKSHUSET.
  • DET BLIR INNLEGG RUNDT ÅRETS TEMA MED ORDFØRER KRISTIN LANGTJERNET
  • UNDERHOLDNING, LODDSALG, KAFFE OG NOE ATTÅT!

Håper DU vil komme😊

Mental Helse Folldal. & Rus og psykiske helsetjenesten