Politisk organisering

Vedtak i Kommunestyret 03.10.2019:
Folldal kommunestyre oppnevner en egen valgnemnd for Folldal kommune for perioden 2019 – 2023. Valgnemnda skal ha fire representanter;

 • Leder for valgnemnda Kristin Langtjernet (AP)
 • Nestleder Egil Eide (SP)
 • Medlem Ronny Bekken Larsen (Rødt)
 • Medlem Brit Kværness (Samlingslista)

 

 1. Etter kommunevalget 2015 erstatter Folldal kommune utvalgsmodellen med en komitemodell.
 2. Folldal kommune oppretter 2 faste komiteer:
  Komite 1 Helse, oppvekst og kultur, og Komite 2 Teknisk landbruk og miljø.
 3. Ordfører utformer i samråd med formannskap og rådmann mandat for saker til komiteene. Tildeling av saker til komiteene gjøres av kommunestyret.
 4. Formannskapet blir kommunens planutvalg.
 5. Viltnemd tillegges formannskapet.
 6. Formannskapet består av 7 medlemmer. De to komiteene består av fire representanter i komite 1 og fem representanter i komite 2.
 7. Folldal kommune praktiserer gjennomgående representasjon i formannskap og komiteer.
 8. Rådmannen tar delegeringsreglementet opp til revisjon innen 01.01.16.
 9. Den nye modellen evalueres høsten 2018.