Kreftkoordinator

Skal være tilgjengelig for pasient og pårørende med støtte, koordinering og  tilrettelegging i hverdagen, i alle faser av sykdommen.

Er tilgjengelig ved behov for samtale, oppfølging og avklaringer for å bidra til helhet, sammenheng og forutsigbarhet i tilbudet til pasient og pårørende 

Være en ressurs også etter avsluttet behandling ifht. rehabilitering, senvirkninger og spørsmål som måtte dukke opp 

Være tilgjengelig for samarbeidspartnere som fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre, etter behov og ønske fra pasient og pårørende 

Henvendelse kan skje direkte til kreftkoordinator eller via fastlege eller spesialisthelsetjeneste. Det kreves ikke henvisning til kreftkoordinator og tilbudet er gratis for pasient, pårørende og helsepersonell. 

Søknad om tjenester fra kreftkoordinator adresseres leder for hjemmetjenesten. Skjema

Kreftkoordinator er å treffe fortrinnsvis på tirsdager, men kan nås på tlf. 99515613 utenom kontortid. 

Kontakt

Oddfrid Eriksrud
Spesialsykepleier
E-post
Marianne Garshol Syversen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 489 51 917