Kreftkoordinator

Skal være tilgjengelig for pasient og pårørende med støtte, koordinering og  tilrettelegging i hverdagen, i alle faser av sykdommen 

Er tilgjengelig ved behov for samtale, oppfølging og avklaringer for å bidra til helhet, sammenheng og forutsigbarhet i tilbudet til pasient og pårørende 

Være en ressurs også etter avsluttet behandling ifht. rehabilitering, senvirkninger og spørsmål som måtte dukke opp 

Være tilgjengelig for samarbeidspartnere som fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre, etter behov og ønske fra pasient og pårørende 

Henvendelse kan skje direkte til kreftkoordinator eller via fastlege eller spesialisthelsetjeneste. Det kreves ikke henvisning til kreftkoordinator og tilbudet er gratis for pasient, pårørende og helsepersonell. 

Søknad om tjenester fra kreftkoordinator adresseres leder for hjemmetjenesten. Skjema

Kreftkoordinator har 20% stilling og er å treffe hovedsakelig på onsdag, eller fredag enkelte uker (mobil: 940 23 709)

Kontakt

Oddfrid Eriksrud
Spesialsykepleier
E-post
Elin Nymoen Øyen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 489 51 917