NAV Nord-Østerdal

Nav Nord-Østerdal har sitt hovedkontor på Tynset, og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen

Ved behov for samtale, ta kontakt på telefon 55 55 33 33, eller ved å skrive til oss på www.nav.no

Navs besøksadresse på Tynset er Torvgata 1, Rådhuset, 2500 Tynset. Egen inngang på øvre side av kommunehuset, i 2. etg.

Gjelder det hastesaker eller du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner kan du ringe vår vakttelefon. Åpningstider vakttelefon mandag–fredag kl. 10.00-13.00: Tlf. mobil 406 38 016.

KOMMUNALE TJENESTER I NAV NORD-ØSTERDAL:
•    Økonomisk sosialhjelp
o    Ved økonomiske problemer som fører til at du ikke har nok penger til mat, husleie, strøm og andre nødvendige utgifter kan du søke økonomisk stønad. For å søke økonomisk stønad eller finne informasjon om stønaden kan du gå inn på Økonomisk sosialhjelp - nav.no eller levere søknad på papir i postkasse ved ett av våre kontorer. 
Søknadsskjema på papir finner du her: SKM_C25820010222010 (tynset.kommune.no)


•    Opplysning, råd og veiledning
o    Du har rett til å få veiledning fra NAV for å forebygge eller løse utfordringer med hjemmeforhold, bosituasjon, omsorg for barn, arbeid eller økonomi. Ved behov, ta kontakt for å avtale en veiledningssamtale.
Opplysning, råd og veiledning - nav.no


•    Økonomisk rådgivning
o    Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter bør du søke hjelp så tidlig som mulig. Nav kan gi deg råd om privatøkonomi. Du kan ta kontakt med Navs økonomi og gjeldsrådgivningstelefon på 55 55 22 39, eller ta kontakt med Nav Nord-Østerdal for å avtale en veiledningssamtale.
Du kan lese mer om tjenesten her: Trenger økonomi- og gjeldsrådgivning - nav.no


•    Kvalifiseringsprogram
o    Kvalifiseringsprogrammet er en tjeneste for personer mellom 18 og 67 år, som ønsker å komme i jobb, men trenger ekstra oppfølging og støtte fra Nav for å klare dette. 
Kvalifiserings¬programmet - nav.no


•    Midlertidig botilbud
o    Hvis du i en akutt situasjon ikke har sted å bo, skal Nav hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud. Ta kontakt på Navs vakttelefon: 406 38 016
Du kan lese mer om tjenesten midlertidig botilbud her: Midlertidig botilbud (nødssituasjon) - nav.no


•    Individuell plan
o    Hvis du har behov for langvarige, koordinerte helse-, omsorgs-, og sosialtjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du selv ønsker det. Nav kan i de tilfeller det er hensiktsmessig være del av en individuell plan. Du kan lese mer om tjenesten her: Individuell plan | Statsforvalteren i Innlandet

•    Husbankens støtte og låneordninger
o    Husbankens ordninger for bostøtte, startlån og tilskudd er underlagt Nav. Ved å følge lenkende under vil du finne informasjon om tjenestene og hvordan du kan søke om disse:
o    Informasjon om bostøtteordningen, digital søknadsportal Bostøtte - Husbanken
o    Søknadsskjema for bostøtte, papirformat 9s01.pdf (husbanken.no)
o    Informasjon om startlån og tilskudd fra kommunen Startlån og tilskudd fra kommunen - Husbanken

STATLIGE TJENESTER:
I tillegg til de kommunale tjenestene har Nav Nord-Østerdal ansvar for arbeidsrettet oppfølging av arbeidssøkere, personer med langvarig sykefravær og andre personer med behov for avklaring av sin arbeidsevne. 
Oppfølging skjer i hovedsak på Navs digitale plattformer. Samtaler kan gjennomføres per telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger inne på www.nav.no
Ved behov for fysisk møte, ta kontakt per telefon 55 55 33 33. 

Andre nyttige lenker for deg som søker arbeid:
Arbeidssøkerregistrering (nav.no)
Arbeidsplassen - Rekruttere eller på utkikk etter ny jobb? (nav.no)