Hukommelsesteam

Kjenner du noen som glemmer?  

Kjenner du noen som opplever noe av følgende: 

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å kjenne igjen folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk som for eksempel mistenksomhet
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen
 • Problemer med å finne de riktige ordene ved samtaler
 • Tiltaksløshet, tilbaketrekking

Dette kan være tegn på demenssykdom. Ta kontakt med fastlege eller hukommelsesteamet for utredning.

Hvorfor er demensutredning så viktig? 

 • For å utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • For vurdering av medisiner
 • For å legge til rette hjemmesituasjonen for personen med demens og pårørende
 • For å kunne sette i gang tiltak til riktig tid

Hukommelsesteamet kan tilby: 

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som støtter hukommelsen og bidrar til økt sikkerhet
 • Oppfølging av pasient og pårørende
 • Veiledning av pårørende og helsepersonell

Hukommelsesteamet samarbeider med fastlegene om utredning og kartlegging

Hvem kan ta kontakt med oss? 

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger

Kontakt

Gina Trønnes Lilleeggen
Vernepleier
E-post