Hukommelsesteam

Kjenner du noen som glemmer?  

Kjenner du noen som opplever noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å kjenn igjen folk
 • Glemme innlærte ferdigheter
 • Forsterkede personlighetstrekk feks. mistenksomhet
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen
 • Problemer med å finne de riktige ordene
 • Tiltaksløshet, tilbaketrekking

Dette kan være regn på demenssykdom. Ta kontakt med fastlege eller hukommelsesteamet for utredning

Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamets formål er å kunne bistå personer med demens-symptomer og deres pårørende. Vi reiser ut på hjemmebesøk for samtale og kartlegging. Hukommelsesteamet samarbeider med fastlege, hjemmetjenesten og andre aktuelle tjenester eller instanser. 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å benytte deg av tjenesten, men vi kontakter fastlegen din ved behov. Dette skjer i samarbeid med deg og evnt. pårørende. Hukommelsesteamet er tilknyttet Hjemmebasert omsorg. 

Målet er å bidra til at mennesker med demens i kommunen kan fortsette å bli inkludert i samfunnet og ha sosial deltakelse.

Vi tilbyr:

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale.
 • Kartlegging av behov for hjelp.
 • Oppfølging av pasient og pårørende.
 • Veiledning av pårørende og helsepersonell

 

Hvorfor er utredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som ligner på demens.
 • Vurdering av medisiner.
 • Legge til rette hjemmesituasjonen.
 • Riktige tiltak til riktig tid.

Andre tiltak:

 • Dagsenter og dagaktiviteter
 • Matombringing. 
 • Hjemmehjelp
 • Omsorgsbolig
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet. Velferdsteknologi.
 • Trygghetsalarm
 • Aktivitetsvenn
 • Pårørendekurs - Demensforeningen
 • Samtalegrupper for pårørende
 • Kurs i demensvennlig samfunn - Demensforeningen

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Enkeltpersoner
 • Pårørende
 • Venner
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger

Eget telefonnummer til demensteamet; 40 44 74 78


Nyttige lenker: 

Slik bruker du "Huskelista":

Musikk kan vekke til live gamle minner for personer med demens. Fyll inn årstallet vedkommende ble født, så lager vi en spilleliste med de mest populære sangene fra personens yngre dager.

Kontakt

Andrea Streitlien
Sykepleier
E-post