Pasientrettigheter

Hvis du blir syk, har du mange rettigheter som pasient. Blant annet har du rett til nødvendig helsehjelp, egen fastlege, vurdering i spesialisthelsetjenesten, og du har rett til valg av sykehus.

Les mer om dine rettigheter:

Kontakt

Else Laila Tuveng
Enhetsleder
E-post
Telefon 474 84 393