Pasientrettigheter

Hvis du blir syk, har du mange rettigheter som pasient. Blant annet har du rett til nødvendig helsehjelp, egen fastlege, vurdering i spesialisthelsetjenesten, og du har rett til valg av sykehus.

Les mer om dine rettigheter: