Velferdsteknologi i Folldal

Folldal kommune tok allerede sommeren 2015 i bruk digital teknologi til sine trygghetsalarmer. Som den første kommunen i landet ble trygghetsalarmene koblet rett til mobilen til den nærmeste ansatte i hjemmetjenesten.

I Folldal valgte vi å ikke gå via en alarmsentral for å kunne komme i kontakt med hjemmetjenesten.

Målet med prosjektet var

  • Større trygghet for brukere og pårørende ved å bli boende i eget hjem.
  • Større medvirkning for brukerne.
  • Mer effektiv jobbing til det beste for brukere og ansatte.
  • Større trygghet for riktig dokumentasjon av jobben som er gjort.

I 2016 fikk også sykehjemmet ny teknologi på plass. Dette medfører at beboere kan tilkalle hjelp, også utenfor rommet sitt. De ansatte har bedre oversikt over hvor den andre ansatte er, og man sikrer riktig dokumentasjon i pasientens journal.

For å finne disse løsningene har Folldal deltatt i et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av bl.a. Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Hedmark. HospitalIT har vært utvikler og prosjekteier.