Avfall og gjenvinning

Folldal kommune er tilsluttet det interkommunale selskapet FIAS AS som ivaretar kommunens forpliktelser når det gjelder renovasjon.

Gjenvinningsstasjonen i Folldal finner du i Industrivegen, skiltet fra FV 29.
Åpen torsdager kl 14 -19 (tlf 40420625) - i tillegg til noen lørdager: 

 

Søppelsekker og søppeltømming 

Henvendelser angående selve abonnementet rettes til servicekontoret.

Her kan du bestille miniabonnement, kjøpe ekstra søppelsekker eller hente flere papirsekker og plastsekker.

Ønsker du å laste ned tømmeplan, gå til FIAS sine sider. 

FIAS kjører ut sekker for ett års forbruk en gang i året, vanligvis i april eller mai. Kontroller at du har fått riktig antall sekker. Ekstra restavfallssekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonene eller i kommunenes servicetorg. Ekstra papirsekker og sekker for plastemballasje får du gratis på de samme stedene.

Standardabonement 

Husholdninger kan velge mellom to typer abonnement:

Standardabonnement: 30 grå restavfallssekker (to ruller à 15 sekker), 10 hvite papirsekker og 10 plastsekker (1 rull)

Miniabonnement: 15 grå restavfallssekker (en rull à 15 sekker), 10 hvite papirsekker og 10 plastsekker (1 rull)

Uansett hvilket abonnement du velger, får du benytte returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Hvis du vil endre abonnementet ditt, kontakter du kommunen.