Kommunale veger

Kommunen har ca. 30 km med kommunale veger.

 

Kommunalt vegnett omfatter de fleste av vegene i sentrum, kommunale boligfelt på Grimsbu, Krokhaug og Dalholen samt vegene til Hovdagrenda, Sveen-Streitlien og Rykroken. I tillegg til ansvar for egne veger yter kommunen driftstilskudd til privat veg til Kroktjønna / Stormoegga.

Vintervedlikehold

Snøryddingen vil først skje når snøfallet er over, men ikke før ved en snødybde på minimum 5 cm, når vindforhold ikke tilsier noe annet. Hovedveger prioriteres først. Strøing skjer etter behov.

Gatelys

Lysene tennes kl. 06:00, slukker kl. 24:00 og er slukket når det er dagslys. Det gjennomføres en hovedreparasjon hver høst. Gjennom sesongen gjøres det kun utskifting av mørke pærer dersom det er flere sammenhengende pærer som er mørke, eller lyspunktet vurderes å ha en viktig funksjon trafikksikkerhetsmessig.

 

Kommunalteknisk vakt: Tlf 995 87 411