Folldalsprisen

Send inn ditt kandidatforslag til Folldalsprisen - innen 1. april

Folldalsprisen er en hederspris som tildeles den eller de personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats, kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid til det beste for bygda og samfunnet.

Prisen kan også tildeles personer eller lag som har gjort Folldal kjent utover landet ved god omdømmebygging. Folldalsprisen består av et diplom og et pengebeløp. Se statutter for mer info: Statutter Folldalsprisen (PDF, 44 kB)

Forslag sendes til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal innen 1. april. Har du noen spørsmål, ta kontakt med kulturkonsulenten.

Kontakt

Ellen Engh
Konsulent
E-post
Telefon 45 73 43 09
Mobil 45 73 43 09