Folkehelse

Folkehelseloven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet:

  • Utjevning av sosiale helseforskjeller
  • Helse i alt vi gjør
  • Bærekraftig utvikling
  • Føre-var
  • Medvirkning

Aktuelle lenker om folkehelse

Kontakt

Åse Nøkleby Brendryen
Rådgiver
E-post
Telefon 479 79 021