Frisklivssentral

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

Vårt tilbud i Folldal vil konsentreres over to perioder i året; vår og høst (mars-mai og september- november).  

Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en Frisklivssentral.

Hvilke tilbud får man gjennom en Frisklivsresept?*

  • Individuell samtale med helsepersonell som bygger på prinsipper for motiverende samtale der man kartlegger levevaner, setter mål og planlegger tiltak
  • Gruppetrening 2 ganger i uka (inne og ute)
  • Bra Mat-kurs*
  • Veiledning til røykeslutt*
  • Resepten varer i en 3 måneders periode.

*Tilbudene vil variere, og avhenger av gruppestørrelsen

Vi har oversikt over ulike lavterskelaktiviteter i Folldal og kan være behjelpelige med å finne andre aktiviteter for de som ikke ønsker å delta på våre gruppetilbud.

Hvordan blir man henvist til Frisklivssentralen? 

Lege, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier og NAV kan henvise til Frisklivssentralen. Du kan også ta direkte kontakt med Frisklivssentralen selv.  

Den som skriver ut resepten videreformidler denne til vår frisklivskoordinator. Deltakeren vil deretter bli innkalt til en samtale på Frisklivssentralen.

Frisklivssentralen holder til på Helsetun (i Helsestasjonens lokaler).

Vi gleder oss til å samarbeide med deg!! 

Kontakt

Lisa Madsen
Sykepleier
E-post
Telefon 414 24 561
Olrun Tallerås
Kommunefysioterapeut
E-post
Telefon 489 50 148