Stipend til unge utøvere (15-20 år) innen idrett og kultur i Folldal

Retningslinjer for stipendene; 

Retningslinjer idrettsstipend

Folldal kommunes idrettsstipend kan tildeles en eller flere personer som har markert seg med spesielle ferdigheter innenfor sin idrett. Søker må være mellom 15 og 20 år og vise talent, innsats og sterkt engasjement innen sitt felt. Søker må være bosatt i Folldal kommune.

Folldal kommune kan hvert år dele ut et idrettsstipend bestående av et pengebeløp på kr 10.000,-.

FORMÅL

Idrettsstipendet har som formål

 • å medvirke til stimulering og videreutvikling av unge lokale idrettsutøvere.
 • å motivere til videre satsing.

HVEM KAN SØKE

 • Utøvere i individuelle idretter, hele lag og enkeltutøvere på lag.
 • Utøveren må være i alderen 15-20 år.
 • Utøveren må være bosatt i Folldal og gjennom sine idrettslige resultater og holdninger promotere Folldal på en god måte.

Formannskapet vurderer og fatter vedtak om tildeling. Tildeler er ikke bundet av innkomne forslag, men har selv adgang til å foreslå kandidater som har gjort seg særlig fortjent til stipendet. Dersom formannskapet ikke finner kandidater som tilfredsstiller kravene, kan det vedtas å ikke dele ut stipendet.

En utøver eller et lag kan kun motta idrettsstipendet en gang.

I utgangspunktet ønsker Folldal kommune å dele ut ett stipend hvert år, men det gis også mulighet for at idrettsstipendet kan deles på flere.

SØKNAD

 • Søknaden må være godt begrunnet og mottaker må ha en klar plan for bruk av stipendmidlene. Idrettsstipendet må nyttes til et konkret tiltak der hensikten er å hente inspirasjon/videreutvikle seg. Stipendet skal fortrinnsvis brukes til utgifter ved treningssamlinger/konkurranser og utstyr som utøveren trenger for å utøve sin idrett.
 • Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden.
 • Utarbeidet søknadsskjema skal benyttes.
 • Stipendmottaker er forpliktet til å levere en kort skriftlig tilbakemelding på hva stipendet er brukt til.

SØKNADSFRIST: 01.05.

Stipendet kunngjøres på kommunens hjemmeside og på sosiale medier.

Idrettsstipendet deles ut under et passende arrangement.

FOLLDAL KOMMUNES IDRETTSSTIPEND RETNINGSLINJER VEDTATT AV kommunestyret i Folldal 23.05.2019

Retningslinjer kulturstipend

Folldal kommunes kulturstipend kan tildeles en eller flere personer som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning innenfor det utvidede kulturbegrepet. Søker må være mellom 15 og 20 år og vise talent, innsats og sterkt engasjement innen sitt felt. Søker må være bosatt i Folldal kommune.

Folldal kommune kan hvert år dele ut et kulturstipend bestående av et pengebeløp på kr 10.000,-.

FORMÅL

Kulturstipendet har som formål å:

 • Gi støtte til unge kulturarbeidere/utøvere til videreutvikling innen sitt område.
 • Motivere og inspirere til fortsatt innsats for kommunens kulturliv.

HVEM KAN SØKE

 • Stipendet tildeles enkeltpersoner, men kan i spesielle tilfeller tildeles grupper/organisasjoner.
 • Søker må være mellom 15 og 20 år og vise talent, innsats og sterkt engasjement innen sitt felt.
 • Søker må være bosatt i Folldal kommune.

Formannskapet vurderer og fatter vedtak om tildeling. Tildeler er ikke bundet av innkomne søknader, men har adgang til å forslå kandidater som har gjort seg særlig fortjent til stipendet. Dersom formannskapet ikke finner kandidater som tilfredsstiller kravene, kan det vedtas å ikke dele ut stipendet.

En utøver eller et lag kan kun motta kulturstipendet en gang.

I utgangspunktet ønsker Folldal kommune å dele ut ett stipend hvert år, men det gis også mulighet for at kulturstipendet kan deles på flere

SØKNAD

 • Søknaden må være godt faglig begrunnet og mottaker må ha en klar plan for bruk av stipendmidlene. Kulturstipendet må nyttes til et konkret tiltak der hensikten er å hente inspirasjon/videreutvikle seg. Konkrete tiltak kan for eksempel være reise, kurs, videreutdanning eller annen faglig kompetanseheving.
 • Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene gitt i søknaden.
 • Utarbeidet søknadsskjema skal benyttes.
 • Stipendmottaker er forpliktet til å levere en kort skriftlig tilbakemelding på hva stipendet er brukt til.

SØKNADSFRIST: 01.05.

Stipendet kunngjøres på kommunens hjemmeside og på sosiale medier.

Utdeling skjer i forbindelse med et passende kulturarrangement

FOLLDAL KOMMUNES KULTURSTIPEND RETNINGSLINJER VEDTATT AV kommunestyret i Folldal 23.05.2019

 

  

Kontakt

Ellen Engh
Konsulent
E-post
Telefon 45 73 43 09
Mobil 45 73 43 09