Døgnåpne vakttjenester

Har du behov for hjelp utenom ordinær arbeidstid?

Tjeneste

Telefonnummer

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Brann 110
Hjemmebaserte tjenester kl 07.30-22.30: 41424532,  
kl 22.30-07.30: 41424545
Krisesenter (Gudbrandsdal Krisesenter IKS) 41481220 
Kommunalteknisk vakt 99587411
Kommunalt kriseteam / psykososial støttegruppe Kontakt legevakt
Legevakt (kl 08-15:30) 48948826
Legevakt (etter kl 15.30/helg) 116 117 / 62482211
Langtidsavdeling (FBSS) 47973558
Korttidsavdeling (FBSS) 47486088
Medisinsk nødtelefon 113
Meld fra om skadet vilt (politiet) 02800
MOT (miljø- og oppfølgingstjenesten) kl 08.00-15.30: 40427026,  
kl 15.30-08.00: 99080644
Politi 02800
Skjermet avdeling 47485181