Kommunevåpen

I kommunestyremøte den 21.09.1988 ble det vedtatt at Folldal kommune skulle ha sitt eget kommunevåpen. Kommunen skulle ha ei hakke, delvis inn fra høyre som motiv i sitt kommunevåpen. Begrunnelsen var denne:

Hakka var et viktig redskap ved gruvedrifta I eldre tid og kan derfor sies å symbolisere gruvedrifta som var den direkte årsaken til at Folldal ble egen kommune I 1914. Hakka symbolierer også jordbruk, da den var et viktig redskap da grunnen ble ryddet for gardsbrukene I Folldal.

I Folldal har det vært gruvedrift fra 1748 og fram til 1993. 

 

Vedtekter:

Folldal kommune har vedtekter for bruk av sitt kommunevåpen jmf. k.sak 48/89. Av disse framgår det at kommunevåpenet som hovedregel bare kan brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal virksomhet og til dekorasjon. Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse. Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet. Videre fremgår det at enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proporsjoner.