Kulturskolen

Folldal kulturskole - Klikk for stort bilde Lars Vingelsgaard

Høsten 2023 starter Folldal Kulturskole sitt 35. skoleår. Et stort antall elever har fått muligheten til å utvikle sine interesser og talenter innen musikk og kultur disse årene, og vi ønsker å gi alle interesserte et kvalitetstilbud også neste skoleår. De fleste undervisningstilbud fra inneværende skoleår videreføres neste skoleår. I tillegg starter vi opp igjen teater, denne gangen med lærer fra Teater i Fjellregionen. Og musikkteori med Tetiana Lavrina.

Oppslutningen om Folldal Kulturskole er svært god. I inneværende skoleår har vi ca.180 elevplasser fordelt på 110 elever, og dette gjør oss til en svært aktiv kulturskole sammenlignet med andre. Vi ligger helt i landstoppen når oppslutning måles i forhold til elever i skolepliktig alder og antall innbyggere i kommunen. Tar vi med alle medlemmer i kor og korps, er det over 250 personer som møter våre lærere hver uke.

Frist for re-registrering og søknad om kulturskoleplass: 10. juni;  www.speedadmin.dk - velg Folldal

Kontakt

Arne Olav Vårtun
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 90 75 73 31