Bekjempelse av blåleddved

Folldal kommune vil sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine. Kommunen har fått tilsagn om kr. 20 000,- til videreføring av bekjempelse i og inntil kartlagte naturtyper langs Folla, og evt. nye forekomster etter samme prioritering. Midlene vil først og fremst bli brukt til å kontrollere forsøksfelt som ble opprettet i fjor. Så lenge blåleddvedbusken ikke er en forbudt plante etter forskrift om fremmede organismer (forbudslista), er det veldig vanskelig å få bukt med spredningen. Les mer her: Bekjempelse av blåleddved og om hva du kan bidra med i forsøk på å redusere spredningen.