Folldal kommunes budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 til offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til vedtak legges i henhold til kommuneloven § 14-3 ut til offentlig ettersyn f.o.m. 28.11.2023 t.o.m. 11.12.2023

Kommunestyret behandler budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 i møte 14.12.2023.  

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 legges for første gang frem i Framsikt og fremstilles digitalt. Framsikt er et system for helhetlig virksomhetsstyring for kommuner og fylkeskommune

Eventuelle merknader må være levert til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal ellerpostmottak@folldal.kommune.no innen 12.12.2023 kl.12.00.

Dokumentene i saken finner du her.