Formannskapet har fattet vedtak om forslag til planstrategi 2024-2027 for Folldal kommune

Formannskapet har vedtatt forslag til planstrategi 2024-2027 for Folldal kommune med planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel.  Forslaget skal legges fram for kommunestyret for vedtak 05.09.2024. 

Informasjon og forslag til planstrategi finner du her: Planstrategi

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler tlu
E-post
Telefon 48 88 28 65
Mobil 48 88 28 65