Hva skal Folldal være i framtiden?

Resultat fra spørreundersøkelsen «Hva skal Folldal være i framtiden?» er nå klart og er presentert her: 

Her finner dere også presentasjon av øvrige innspill til revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 48 88 28 65