Informasjon om barnehageopptak

I Folldal barnehage har vi hovedopptak 1. februar hvert år.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Det søkes skriftlig om barnehageplass første gang. Den tildelte barnehageplassen beholdes inntil man søker skriftlig om endring av tildelt barnehageplass.

Søknader som kommer etter hovedopptak, blir vurdert fortløpende. Opptak etter hovedopptak forutsetter at barnehagen har en forsvarlig bemanning i forhold til lov og forskrifter.  

Dette betyr i praksis at Folldal barnehage vil vurdere nye søknader av barn som er født det året det søkes om og tilflyttende barn, fortløpende.

Søknader om endring av tildelt barnehageplass, vil få dette innvilget fra 01.01 og 15.08 hvert år.

Søknader om å følge skoleruta blir innvilget fortløpende, men søknad om å gå bort i fra skoleruta, blir innvilget fra 01.01 og 15.08 hvert år.

Kontakt

Hanna Beate Bekken
Enhetsleder barnehage
E-post
Telefon 474 57 576