"Innafor"

Visste du at Nord-Østerdalen har en helt ny ungdomssatsning? 
«INNAFOR»

-    Skaper arrangementer i hver kommune i Nord-Østerdalen, hvert år
-    Har som mål å skape regional tilhørighet og inkluderende aktiviteter og møteplasser
-    Er gratis!
-    Er et tilbud for ungdommer på ungdomstrinnet
-    Er et samarbeid mellom kommunene

Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal har søkt om penger fra fylkeskommunen. Det har blitt til prosjektet «Innafor – inkluderende møteplasser for ungdom i Nord-Østerdal».
Følg prosjektet på Facebook og Instagram (@innafor_ung).

Kontakt

Ellen Engh
Konsulent
E-post
Telefon 62 49 10 00
Mobil 45 73 43 09