Jordsmonnkartlegging i Folldal ukene 37-41

I perioden 13. september - 15. oktober vil personell fra NIBIO være i Folldal for å gjennomføre resten av jordsmonnkartleggingen. De vil gå over jordbruksarealer i kommunen for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper. For å være godt synlige i jordbrukslandskapet vil de bære gule vester.

På forsommeren kartla NIBIO 9,3 km2  i kommunen. I høst vil arbeidet i hovedsak foregå i hoveddalføret Folldalen øst for Lonabekken. 

For mer informasjon om jordsmonnkartleggingen, vises det til kommunens nettside hvor vi informerte om dette på forsommeren: Jordsmonnkartlegging i Folldal - orientering