Kulturmidler - 1. april

Vi minner om den årlige fristen for å søke kommunale kulturmidler: 1. april. 

NB! Vær nøye med å klikke “Registrer flere” for hver opplysning du legger inn, og se over skjemaet før du sender inn!

 Fra denne siden finner du retningslinjer for tildeling av midlene og link til søknadsskjema (elektronisk skjema): 

Tilskudd til idrett, kultur og frivillighet - Hovedportal (folldal.kommune.no)