Mulig å søke betalingsutsettelse på fakturaen elektronisk

Har du behov for å søke om betalingsutsettelse på en faktura, er det nå mulig å gjøre dette elektronisk via vår nettside.

Søker du om betalingsutsettelse, vil du automatisk få 30 dagers utsettelse. Du kan maks få innvilget utsettelse på 3 fakturaer i løpet av en 6 måneders periode. Les mer om denne tjenesten her

På denne siden får du også oversikt over alle dine fakturaer fra Folldal kommune. Pålogging via BankID. 

Kontakt

Morten Rønning
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 479 75 701