SMIL-midler, søknadsfrist 15. mai

Formålet med SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket), er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

SMIL er et miljøtilskudd, og det stilles strenge miljøkrav. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og tiltaksstrategier. 

For informasjon om tilskuddsordningen, eksempler på hva det kan søkes tilskudd til, regelverk, lenke til elektronisk søknadsskjema etc. følg denne lenken: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) - Hovedportal (folldal.kommune.no)