Tilskudd til tiltak i beiteområder

Søknadsfrist 1. april hvert år.
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

For informasjon om tilskuddsordningen: 
Tilskudd til tiltak i beiteområder - Hovedportal (folldal.kommune.no)