Varsel om planoppstart for Detaljregulering for Furuhovde hytteområde

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering av Furuhovde hytteområde, Folldal kommune. Planarbeidet igangsettes på vegne av Furuhovde Hytteområde AS, og planleggingsarbeidet skal utføres av Norconsult AS.

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler tlu
E-post
Telefon 48 88 28 65