Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplan for Folldal - Klikk for stort bildeKommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste plannivå og den er dermed styrende for kommunens øvrige planlegging. Samfunnsdelen vektlegger viktige utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen i Folldal og inneholder hvilke strategiske valg kommunen har tatt.

Videre synliggjør samfunnsdelen utfordringer, mål og strategier for Folldal kommune som organisasjon. Planen gir overordnede mål for sektorenes planlegging og retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i den kommunale virksomheten.

Kontakt

Ole Håkon Flatøy
Enhetsleder
E-post
Telefon 917 17 785
Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865