Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste plannivå og den er dermed styrende for kommunens øvrige planlegging. Samfunnsdelen vektlegger viktige utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen i Folldal og inneholder hvilke strategiske valg kommunen har tatt.

Videre synliggjør samfunnsdelen utfordringer, mål og strategier for Folldal kommune som organisasjon. Planen gir overordnede mål for sektorenes planlegging og retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i den kommunale virksomheten. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret 07.09.2023.

Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Mål og strategier - pdf (PDF, 2 MB)

Saksframlegg - vedtak (PDF, 101 kB)

Kontakt

Ole Håkon Flatøy
Enhetsleder
E-post
Telefon 91 71 77 85
Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler tlu
E-post
Telefon 48 88 28 65