Tematiske kommunedelplaner (alle enheter)

PLAN

Overordnet
Kommunal planstrategi 2020-2023 
Budsjett og økonomiplan
Kommuneplan, arealdel
Kommuneplan, samfunnsdel
Informasjonsstrategi, Folldal kommune (PDF, 450 kB)
Informasjonsstrategi, Råd for personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 154 kB)
 
Teknisk, landbruk og utvikling (TLU)
Trafikksikkerhetsplan Folldal 2023-2028 (PDF, 2 MB)
Kommunedelplan for klima og energi, vedtatt 2023 (PDF, 994 kB)
- Vedlegg 1-8 (PDF, 2 MB)
 
Strategisk næringsplan  (PDF, 846 kB)
 - Strategisk næringsplan vedlegg (PDF, 158 kB)
Handlingsplan for landbruket 2019-2022 (PDF, 1009 kB)
Beitebruksplan 2019-2022 (PDF, 2 MB)
 
Gruveforurensning (PDF, 922 kB) (vedtatt 2021)
 
Tiltaksstrategier SMIL 2020-2023  (PDF, 3 MB)
Kommunedelplan for seterområder (PDF, 4 MB)
Retningslinjer saker etter konsesjonsloven  (PDF, 392 kB)
Retningslinjer saker etter jordloven (PDF, 464 kB)
 
 
Oppvekst
Oppvekstplan 2019-2023 (PDF, 706 kB)
Sosial læreplan (PDF, 950 kB)
Kompetanseplan Nord-Østerdal (PDF, 451 kB)
Årsplan Barnehage 2023-2024 (PDF, 3 MB)
 
 
Service og kultur
Arkivplan.no
Alkoholpolitisk handlingsplan (PDF, 220 kB)

Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet (PDF, 4 MB)

Veteranplan Nord-Østerdalen (2020) (PDF, 391 kB)

Kulturminneplan Folldal 2022-2032 (PDF, 3 MB)

Helse, rehabilitering og omsorg (HRO)
Boligsosial handlingsplan (PDF, 2 MB)
Folkehelse_oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (PDF, 6 MB)
Helse og omsorgsplan (PDF, 299 kB)
Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner (PDF, 2 MB)
Strategiplan for integrering (PDF, 188 kB)
Handlingsplan_Leve hele livet (PDF, 173 kB)