Tematiske kommunedelplaner (alle enheter)

ENHET

PLAN

Overordnet Kommunal planstrategi
  Budsjett og økonomiplan
  Kommuneplan, arealdel
  Kommuneplan, samfunnsdel
Teknisk, landbruk og utvikling (TLU)
 
 
 
 
 
 
 
 
  Retningslinjer saker etter konsesjonsloven  (PDF, 392 kB)
 
Skole
 
  Kompetanseplan Nord-Østerdal
Barnehage
Service og kultur
  Vedlegg:
  Vedlegg: (xls med link til løyper i kart)
 
Helse, rehabilitering og omsorg (HRO)
 
 
 
NAV
   

Kontakt

Torill Tjeldnes
Rådmann
E-post
Telefon 905 57 118