Tematiske kommunedelplaner (alle enheter)

ENHET

PLAN

Overordnet Kommunal planstrategi 2020-2023 
  Budsjett og økonomiplan
  Kommuneplan, arealdel
  Kommuneplan, samfunnsdel
 

Informasjonsstrategi (PDF, 2 MB)

Teknisk, landbruk og utvikling (TLU)
 
 
 
 
 
 
 
 
  Retningslinjer saker etter konsesjonsloven  (PDF, 392 kB)
 
Skole
 
 
Barnehage
 
Service og kultur
  Vedlegg:
  Vedlegg: (xls med link til løyper i kart)
 

Veteranplan Nord-Østerdalen (PDF, 391 kB) (2020)
Vedl. 1 veteranplan (helsetilbud) (PDF, 276 kB)
Vedl. 2 veteranplan (minnesteder) (PDF, 420 kB)
Vedl. 3 veteranplan (ressusoversikt (PDF, 443 kB)

 
Helse, rehabilitering og omsorg (HRO)
 
 
 
 
NAV
   

Kontakt

Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
E-post
Telefon 905 57 118