Tematiske kommunedelplaner (alle enheter)

PLAN

Overordnet
Kommunal planstrategi 2020-2023 
Budsjett og økonomiplan
Kommuneplan, arealdel
Kommuneplan, samfunnsdel
Informasjonsstrategi, Folldal kommune (PDF, 450 kB)
Informasjonsstrategi, Råd for personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 154 kB)
 
Teknisk, landbruk og utvikling (TLU)
Trafikksikkerhetsplan Folldal 2023-2028 (PDF, 2 MB)
Kommunedelplan for klima og energi, vedtatt 2023 (PDF, 994 kB)
- Vedlegg 1-8 (PDF, 2 MB)
 
 
 
Retningslinjer saker etter konsesjonsloven  (PDF, 392 kB)
 
 
Oppvekst
 
Service og kultur
Arkivplan.no
Alkoholpolitisk handlingsplan (PDF, 220 kB)

Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet (PDF, 4 MB)

Veteranplan Nord-Østerdalen (2020) (PDF, 391 kB)

Kulturminneplan Folldal 2022-2032 (PDF, 3 MB)

Helse, rehabilitering og omsorg (HRO)
Handlingsplan_Leve hele livet (PDF, 173 kB)