Tematiske kommunedelplaner (alle enheter)

PLAN

Overordnet
Kommunal planstrategi 2020-2023 
Budsjett og økonomiplan
Kommuneplan, arealdel
Kommuneplan, samfunnsdel
Informasjonsstrategi, Folldal kommune (PDF, 450 kB)
Informasjonsstrategi, Råd for personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 154 kB)
 
Teknisk, landbruk og utvikling (TLU)
Retningslinjer saker etter konsesjonsloven  (PDF, 392 kB)
 
Oppvekst
 
Service og kultur
Arkivplan.no
Alkoholpolitisk handlingsplan (PDF, 220 kB)

Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet (PDF, 4 MB)

Veteranplan Nord-Østerdalen (2020) (PDF, 391 kB)

 
Helse, rehabilitering og omsorg (HRO)
 

Kontakt

Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
E-post
Telefon 905 57 118