Gifte seg i Folldal

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss.

Stortinget vedtok i juni endringer i ekteskapsloven som innebærer at ansvar for gjennomføring av borgerlige vielser overføres fra domstolene til kommunene. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2018. 

Ansvar for gjennomføring av borgerlige vielser i Folldal kommune er lagt til ordfører, varaordfører og rådmann.

Her kan du få en innsikt i "veien til ekteskapet - steg for steg" fra skatteetaten.

Svar på andre spørsmål omkring vigsel i Folldal:
.

Før dere gifter dere..

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Les mer om dette, og finn relevante skjema hos Skatteetaten.no

Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest.

Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Original attest må leveres eller sendes til Folldal kommune senest 14 dager før vigsel.

Du kan sende attesten:

  • digitalt med eDialog (vi ber om at du ikke sender dokument med personnummer på e-post. Bruk eDialog!)
  • per post; Folldal kommune v/ ordfører, Gruvvegen 7, 2580 Folldal
  • eller levere den på kommunehuset.
Dato og tidspunkt for vigsel

Dette må avtales med den som skal foreta vigselen. Ordfører, varaordfører og rådmann kan foreta vielsene.

For å avtale tidspunkt for vigsel, ta kontakt med servicekontoret for avtale med den du ønsker som vigsler. Dette må gjøres minst 6 uker før selve vielsen.

Hva koster det?

Det er gratis for alle å vie seg i kommunestyresalen, vestibylen på Folldal Flerbrukshus eller på ordførerens kontor. Hvis vielsen etter avtale skal foregå på andre lokaliteter faktureres det kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.

Paret må fremvise legitimasjon. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at det blir lest en fastsatt tekst for borgerlig vigsel.

Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så blir dere erklært som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Ringene settes på når dere har blitt erklært som ektefolk.

Dere kan gjerne ha musikk, diktlesning eller korte taler under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette. Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale.