Har du en bedrift eller lyst til å starte en bedrift i Folldal?

Da har vi både lyst å muligheter til å hjelpe deg når du trenger det. Dette er hva du kan vente deg av Folldal kommune.

Har du en bedrift i Folldal og ønsker hjelp?

Mange bedriftseiere trenger en sparringspartner, for samtaler rundt utvikling og drift av sin egen virksomhet. Ta kontakt med næringsutvikler, så kan vi diskutere alle aktuelle problemstillinger rundt bedriften, og du kan også få hjelp videre, enten det gjelder videreformidling av kontakt med andre kompetansemiljøer, søknader om økonomisk støtte eller andre aktuelle problemstillinger i din virksomhet.

Har du en idé og lyst til å starte en bedrift med grunlag i din idé?

Næringsutvikler i kommunen står til disposisjon og vil kunne hjelpe deg i prosessen for å lage et beslutningsgrunnlag, som både du og kanskje andre partnere trenger for å kunne se om din idé er liv laget og for å gi deg et innblikk i hvilken innsats som skal til. 

Men før du tar kontakt og kanskje arbeider med en forretningsplan som du vil sette ut i livet, er det også en god start å se igjennom nettsidene Altinn.no, Etablerer.no og Innovasjon Norge sine sider. Du kan også ta kontakt med oss direkte for en prat og en første gjennomgang av dine idéer og planer.

Har du en bedrift som du kan tenke å flytte til Folldal?

Vurderer du å flytte din bedrift til Folldal, kan du komme til et sted med et allsidig arbeidsliv med arbeidsplasser fordelt på mange bransjer og sektorer.

Hvis du flytter din bedrift til Folldal, får du:

  • Laveste sats på arbeidsgiveravgift, 6,4%.
  • Svært stabil arbeidskraft og betydelig lavere sykefravær enn på Østlandet/i byene.
  • Betydelig lavere husleie enn i mere sentrale strøk.
  • Et flott sted å bo med en svært god skole og full barnehagedekning.
  • En kommune som er villig til å gi god oppfølging i tiden før, under og etter flyttingen.
  • Et godt sted å være og et godt sted å høre til.
  • Og har du behov for kontorlokaler, så er det plass i Folldal Næringspark.

  Ta kontakt med kommunen, så kan vi ta en uforpliktende prat!

Kontakt

Jørn Aarsland
Næringsutvikler
E-post
Telefon 404 48 937
Mobil 404 48 937