Folldal Næringspark

Behov for lokaler eller tomter? Ta kontakt med Folldal Næringspark AS v/kommunedirektøren.

Folldal Næringspark AS, som har som formål å leie ut lokaler til næringsformål i Folldal kommune, samt annen virksomhet som naturlig hører til dette. 

Pr dags dato har ikke kommunen ledige industri/produksjonslokaler, men vi har flere eiendommer som er regulert til formålet.

Når du først leser dette, har vi lyst til å gi deg noen råd med på veien

  • Vær bevisst på hvordan du skal tjene penger på idéen din.
  • Ikke stopp opp når din første idé ikke ser ut til å bli bra. Bak din idé kan det ligge et konsept eller en annen idé, som er langt bedre.
  • Involver familien din eller de rundt deg – få dem til å se at du nå trenger hjelp og støtte til en periode som helst sikkert vil bli krevende, men forhåpentlig også givende og lærerik!
  • Husk at arbeidet med en etablering tar tid, både utvikling og introduksjon i et marked – uansett hvor unik eller genial idéen er. Erfaringsvis kan utviklingstiden bli betydelig kortere når du får god hjelp underveis. Nøl derfor ikke med å ta kontakt.
  • Et budsjett er en plan uttrykt i penger. Har du det, så er det lettere å se kapitalbehovet ditt. Du skal være realistisk når det gjelder inntekter. Det samme gjelder utgiftene. De kommer ofte før og er større enn du tror. Og inntektene kan komme ofte senere og kanskje mindre enn du tror... Derfor er det viktig å lage alternative scenarier for utvikling.
  • Del idéen din med andre, ikke vær for redd for at noen skal "stjele" idéen. Flere hoder tenker oftest bedre enn ett, og du bør finne personer som kan utfylle din egen kunnskap om sin etablering.
  • Tenk nøye gjennom mulighetene for å starte et aksjeselskap fremfor et enkeltpersons foretak, og hva som passer din forretningsidé. Det medfører risiko å etablere en bedrift. I de fleste tilfeller anbefaler vi deg å starte et aksjeselskap. Med et aksjeselskap er den personlige økonomiske risikoen langt mindre.
  • Kjøp gjerne inn støttetjenester til ting som regnskap og så videre for å frigi egen tid til det viktigste: salg og utvikling.
  • Ikke overvurder egen idé, sjekk i markedet og på nettet om det internasjonalt finnes tilsvarende eller noe som fungerer like bra allerede.
  • Bruk det som finnes av opplæringstilbud og informasjon, både lokalt og regionalt 

Kontakt

Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
E-post
Telefon 905 57 118