Årsmelding, regnskap og rapporter

Det kommunale økonomisystemet består av 5 hovedelementer:

  • Kommuneplanens langsiktige del
  • Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet/økonomiplanen)
  • Årsbudsjettet
  • Tertialrapporter 
  • Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering

 

Kontakt

Malin Wassdahl
Kommunedirektør
E-post
Telefon 99 70 25 94
Mobil 99 70 25 94
Kai Enget
Leder økonomi
E-post
Telefon 62 49 10 12
Mobil 95 82 03 06