Fakturainformasjon

Innbetaling og faktura


Økonomiavdelingen står for innfordring av:

 • Kommunale eiendomsgebyr (eiendomsskatt, renovasjon, vann- og avløpsavgift) 
 • Kommunal SFO/barnehage
 • Kulturskole
 • Kommunale husleier
 • Kommunale regninger fra helse- og omsorgstjenesten 
 • Diverse gebyrer/avgifter fra teknisk avdeling 
 • I tillegg en del kommunale krav av mer tilfeldig art 

Viktige forfallsdatoer
Kommunale avgifter (vann/avløp/renovasjon/eiendomsskatt) forfaller til betaling i 4 terminer:

 • 1 termin          01.04
 • 2 termin          01.06
 • 3 termin          01.09
 • 4 termin          01.11

Privat slam faktureres etterskuddsvis ved tømming.

Avlesing vannmålere – blir fakturert sammen med 1. termin året etter. 

Fakturaer for barnehage/SFO, helse/omsorgstjenester og husleie forfaller den 25. i måneden. 

Kulturskolen faktureres 2 ganger i året, juni og desember.

Fakturaer for lege blir fakturert eksternt.

 

Betaling

Bankkonto OCR         1822.68.93187

Dersom den originale fakturaen ikke blir betalt ved forfallsdato, påløper det forsinkelsesrente fra forfall. I tillegg påløper det lovbestemte inkassogebyrer for varsler som blir sendt ut.

Det er viktig å benytte den betalingsblanketten du har mottatt. Dette sikrer rask og sikker behandling av betalingen. Overhold betalingsfristen så slipper du flere renter og omkostninger. Ved annen betaling - husk kundenummer, eventuelt fakturanummer.

Vi oppfordrer alle som har betalingsproblemer i forbindelse med sine forpliktelser til kommunen om å ta kontakt så tidlig som mulig.

 

Avtalegiro og eFaktura

Kommunen har etablert ordning om bruk av avtalegiro og eFaktura.