Råd og informasjon om Koronaviruset

Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak fra 14.01

--

Lokale tiltak: 

Kriseledelsen har i tråd med regjeringens råd og anbefalinger sitt møte 14.01.22 bestemt følgende:

 • Skole, kulturskole, barnehage og SFO innfører grønt nivå
 • Fritidsklubben åpnes
 • Kommunehuset er åpent som vanlig, men det lurt å avtale besøk på forhånd, da det fortsatt vil være hjemmekontor for flere. Husk munnbind.
 • Biblioteket går tilbake til vanlige åpningstider
 • Kinoen åpnes
 • Flerbrukshuset åpnes for utleie
 • Basseng åpnes for folkebad og utleie. Ansattsvømming starter opp igjen
 • Bruk munnbind ved besøk ved bo- og servicesenteret
 • Idrett/kulturaktiviteter: 
  • innendørs: barn og unge under 20 år kan trene/øve som normalt. Antall voksne begrenses til maks 20 personer med en meters avstand. Ved intensiv trening anbefales to meter.
  • Ute kan det trenes som normalt
 • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide lokaler:
  • Innendørs maks 30 personer, maks 50 ved minnestund. Munnbindpåbud innendørs.
  • Utendørs: Maks 50 personer.
 • Offentlige arrangementer innendørs:
  • uten faste tilviste plasser: maks 30 personer
  • med faste tilviste plaser: maks 200 personer
  • Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.
 • Munnbind anbefales brukt på butikken, i kollektivtransporten og taxi
 • Skjenking er tillatt til kl 23, men kun ved bordene
 • Begrens antall nærkontakter
 • Antall besøkende i hjemmet begrenses til 10

Fortsatt gjelder:

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Les mer om råd og anbefalinger på regjeringens side.

--

Selvtest/hjemmetest for Covid-19

Informasjon om utdeling og bruk av selvtester for covid-19

Vi oppfordrer innbyggere til å bruke selvtester i større grad. Selvtester er gratis for følgende grupper:

 • Personer med luftvegssymptomer, også vaksinerte
 • Uvaksinerte nærkontakter
 • Jevnlig testing ved større utbrudd blant uvaksinerte

Det er fortsatt et ønske om at alle som får en nyoppstått luftveisinfeksjon tester seg. Du kan nå hente test på servicekontoret mellom 09.00 og 14.30. Hvis du har symptomer ber vi deg om å ringe 62491000, så kommer vi ut på trappa med hjemmetest til deg.

Du kan også ta kontakt med legekontoret på telefonnummer 62 49 11 00 for avtale og utlevering av test.  Det er viktig at personer som tester positivt på selvtest går i isolasjon og melder fra til legekontoret første virkedag. Kommunen vil i tillegg fortsatt ha tilbud for PCR test alle hverdager.

Personer som ikke er i en prioritert gruppe, men likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtest på apotek eller på Jokerbutikken i  Folldal. Testene må da betales av den enkelte.

Spørsmål om korona?

Ring tlf 815 55 015

Telefonen er åpen på hverdager mellom kl 08.00-15.30. 

www.fhi.no

www.helsenorge.no 

Hva gjelder nå? - Nasjonale tiltak

Smittesituasjonen og stort press på kommunene gjør at regjeringen har besluttet å bli stående på trinn tre i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte. Folldal kommune følger også trinn 3 i nasjonal gjenåpningsplan. Les her om nasjonale tiltak.

Andre relevante lenker: 

Hvor finner jeg mitt koronasertifikat?

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

På siden til Helsenorge.no kan du logge deg inn og se sertifikatet

Prøvesvar

Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn og se dine prøvesvar her: Prøvesvar - helsenorge.no

 

Tilgjengelig informasjon

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på disse hjemmesidene:

 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577
Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
E-post
Telefon 905 57 118