Råd og informasjon om Koronaviruset

Klikk for stort bildePå disse sidene legges det fortløpende ut informasjon og råd for hvordan du konkret bør forholde deg til situasjonen. Siden inneholder både informasjon fra Folldal kommune, og lenker til informasjon fra sentrale myndigheter. 

Følg også med på vår nyhetsside; https://www.folldal.kommune.no/aktuelt/

Tilgjengelig informasjon

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på disse hjemmesidene:

---

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege i Folldal (tlf 62491100). Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kan du ringe tlf. 48 94 88 26. Det er viktig at du ved mistanke om smitte RINGER legen, ikke personlig oppmøte.

Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på tlf. 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Info fra ordfører uke 26

Kriseledelsen var samlet på onsdag, og under følger siste oppdatering vedr korona:
Vi har ingen med påvist smitte.
Testing foregår kontinuerlig, og det har de siste dagene vært flere som har blitt testet. Ikke fordi de nødvendigvis føler seg syke, men fordi de ønsker å være føre var siden de har kommet hjem til Folldal på ferie.
Vaksineringen går sin gang og som mange trolig har fått med seg, har Regjeringen anbefalt at kommunene prioriterer å bruke inntil 10 % av vaksinene til ansatte i barnehage, skole og SFO. Forutsetningen er at de i risikogruppene er vaksinerte. Denne anbefalingen kommer også vi til å følge, og etter at brann– og redning, samt de siste innen helse er vaksinert, går vi i gang med ansatte i oppvekst.
Som før vil hastighet avhenge av antall tildelte vaksiner. Se ellers helseavdelingas detaljerte oversikt på kommunens side og facebook.
Minner om at vi fortsetter med å følge smittevernreglene og har lav terskel for å teste oss.

Kunstnerboligen, også omtalt som Artist in Residence, fikk strålende omtale på NRK denne uka. Kunstner Elin Glærum Haugland har brukt materialer fra gruveområdet; tørket, knust og filt det og fått 130 ulike og unike fargenyanser som hun bruker til maleriene sine. Elin brukte sjøl uttrykket «et fargeparadis.» Ny kunstner kommer på et kort opphold rett etter at Haugland har dratt. En god start på vårt nye prosjekt!

Det er mer å glede seg over.
LHL Folldal (Landsforeningen for hjerte– og lungesyke) har gitt et mobilt treningsapparat og ny benk til enheten Helse, rehabilitering og omsorg. Gava er finansiert med overskuddet fra LHL sitt Folldalslotteri 2020, og er nok et eksempel på hvor viktig frivilligheten er som supplement til kommunens tilbud og tjenester. Jeg gjentar så gjerne; med de frivilliges bidrag blir Folldal et bedre sted å bo og leve. 
Sist, men ikke minst – tre høner har flyttet inn i et flott hønsehus i sansehagen ved Folldal Bo- og servicesenter. For ei gave og for et trivselstiltak. Etter måneder med lite liv og røre, kan beboerne nyte tid ute med høner tuslende på tunet. Det er til å bli glad av.

Regner med det er flere enn meg som ser og hører traktorer både seint og tidlig. Arbeidsomme bønder benytter høytrykket og sikrer at livsnødvendig fôr kommer i hus. Beitedyr i utmarka er et trivelig syn – la oss håpe det blir en bra sesong uten for store tap.

Vi har lagt bak oss Pride-måneden juni. Etter innspill fra en av våre yngre innbyggere, hadde vi tenkt å få opp Pride-vimpel utafor kommunehuset, men det var ikke mulig å oppdrive vimpel i riktig størrelse. Jeg skal be administrasjonen legge inn ei bestilling allerede nå, så er det håp for sommeren 2022. Like viktig som den fargerike vimpelen, er vår bevissthet rundt å skape et trygt og inkluderende fellesskap for alle – uansett legning og hvem man forelsker seg i. Inniblant argumenterer noen med at de ikke forstår dette med å være født i feil kropp, det å forelske seg i samme kjønn osv. Mitt svar har vært og vil være; jeg krever ikke at alle skal forstå det, men jeg forventer at vi alle avstår fra hatefulle ytringer, trakassering og voldsbruk. Ikke minst er det verdt å tenke over at ord skaper holdninger og holdninger skaper handlinger. 

Jeg har fått et par spørsmål knyttet til markering av 22.juli – 10 år etter. Vi har hatt en tverrpolitisk komité i kommunen vår som sammen har sett på hvordan vi skal markere dagen i lag med AUF Nord-Østerdal, hvor vår egen Ida Bårdseng er leder. Kommunene i regionen kommer til å ha ei felles markering på dagtid ute på Tynset. I tillegg blir filmen Generasjon Utøya vist på Folldal kino, og vi legger opp til ei samtale om filmen enten før eller etter framvisninga. Program, med noen flere detaljer, vil om kort tid bli offentliggjort.

❤️Juli er feriemåneden framfor noen -
      og med disse ordene av Ellen Horn ønsker jeg alle en fin sommer - nyt stundene.

🧡Lær oss å ta vare på stillheten
      i mellomrommene og
      rytmen i hjerteslagene
💛Lær oss å dyrke roen og
      aldri glemme å lytte til hverandre
💚La oss huske at ingenting er
      for sent eller for sakte
      vi kommer tidsnok frem
💙La oss aldri glemme at det blir musikk når vi stryker noen over huden

💜Hjelp oss å finne sjelefred i samspillet mellom menneskene og naturen


Klikk for stort bilde

Covid-19 - gjenåpning av samfunnet - 18.06

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.
Les mer

De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 1200.

Info fra ordfører uke 24

Juni – og et av høydepunktene er avslutningsseremoni for 10.klasse-elevene ved Folldal skole. I går ble den gjennomført, med nødvendige tilpasninger og organisering ut fra nasjonale retningslinjer. Jeg var så privilegert å være invitert til avslutninga. For en flott gjeng folldalsungdommer! Det ble sagt mange lovord om de 16 avgangselevene og de kvitterte på sin side med både musikk, tale og blomsterhilsen til lærerne. Flere av oss heier på at de nå skal i gang med videregående utdanning, dra ut å gjøre seg nyttige erfaringer, treffe nye folk og oppleve andre miljøer. Dette er dem vel unt, samtidig som vi inderlig håper mange av dem etter hvert vender tilbake og blir en del av Folldals-laget!

Kort om korona:
Ingen med påvist smitte. Det testes fortløpende, sjøl om antallet har gått ned. Både helsemyndighetene og Statsforvalteren minner oss på viktigheta av å ha lav terskel for å la oss teste.
Vaksinering foregår i takt med dosene vi til enhver tid får. Detaljert informasjon ligger på kommunens hjemmeside og facebook-siden. Folkehelseinstituttets strategi er å få vaksinert flest mulig med første dose, og at intervallet fram til andre dose utvides til 12 uker. Fortsatt er det mye usikkerhet knyttet til hvor mange doser vi faktisk får gjennom sommeren. Det gjør det krevende for helseavdelinga å planlegge parallelt med at de skal avvikle ferie. Vi må gjøre det beste ut av situasjonen og hovedfokuset er å sikre progresjon i vaksineringsarbeidet. Videre er oppfordringen at vi innbyggerne overholder det oppsatte vaksinetidspunktet.

Ukas siste dag ble i sin helhet viet kommunestyremøte. Vi startet dagen med en spennende presentasjon fra interessegruppa ROS-Folldal; Ressurser Optimisme og Samhold i Folldal. De har mange tanker og ideer om et «frivillighetens hus», og flere lag og foreninger ønsker å bidra inn i det videre arbeidet. Etter hvert som ballen har begynt å rulle, har etterbruk av Verket skole blitt et tema. ROS-Folldal skal se nærmere på bl.a. det med eierskap og finansiering, og vil etter hvert komme tilbake med en mer detaljert beskrivelse og søknad. Initiativet ble tatt godt imot av kommunestyrerepresentantene. Heldige er vi som har så engasjerte sambygdinger – og hvor det ses på muligheter for å skape en møteplass, bygge opp under en enda sterkere vi-følelse og større bolyst i kommunen vår.
Av andre saker kan nevnes en god gjennomgang av regnskap og årsberetning 2020. Spesielt gledelig er det at kommunen også i år har et positivt årsregnskap, selv om det er økonomiske utfordringer å jobbe med framover. Videre presenterte enhetsleder oppvekst tilstandsrapport for grunnskolen i Folldal. Det skapte politisk engasjement, mange gode innspill og ikke minst er det flere som er opptatt av overgangen til videregående skole og forutsigbarhet i forhold til linjestruktur osv.

Tenker at avslutningsordene mine til avgangselevene i går kveld også kan være en liten hilsen til dere alle inn i helga:
Lev livet
Ta vare på øyeblikk og gode stunder
Vær raus med hverandre
Le mye – vi skal ha det artig i hverdagene våre
Minn deg sjøl på at du er god nok
 

Klikk for stort bilde 

Info fra ordfører uke 22

Smittestatusen er uforandret; ikke påvist smitte blant innbyggerne i Folldal. Det testes fortsatt, om enn på et lavere nivå.

Detaljert status om vaksinering er lagt ut på kommunens side. Folldal har nå kommet til aldersgruppa 65-66 år. I tillegg er det enkelte som er prioritert fordi de har underliggende sjukdommer/tilstander. Vi må forberede oss på vaksinering gjennom hele sommeren, men som tidligere er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvor mange vaksinedoser vi får.
Jeg skjønner at helseavdelinga har travle dager, og mange oppgaver som skal løses. Vit at vi er mange som er glade og takknemlige for den ekstra innsatsen dere gjør uke etter uke.

Kriseledelsen har hatt møte i dag og vi følger fortsatt med på smittesituasjonen i regionen vår. Nord-Østerdalen har fått kredit, fra bl.a. fylkeslegen, for at vi har samarbeidet tett og sett tiltak på tvers av kommunegrensene. Nabokommunene åpner nå mer opp igjen og det gjør også vi. Fra i dag følger Folldal de nasjonale retningslinjene. I tillegg går skole og barnehage over på grønt nivå fra mandag.

God beredskap og effektivt slukningsarbeid ga resultater i går – da det var lyngbrann ved Marsjøen, Einunndalen. Tusen takk for innsatsen både til brannmannskapene og hyttefolkene på stedet. Og husk; mange plasser er det allerede nå knusktørt på bakken.
Brannmannskapene har blitt nevnt i sammenheng med vaksinering og kommuneledelsens prioriteringer av vaksinefordeling. For å være ærlig; jeg kjenner meg ikke igjen i at vi ikke verdsetter brannmannskapene i bygda. Vi er også klar over at de inniblant må bidra i helserelaterte oppdrag. Det er naturlig nok flere yrkesgrupper som ønsker å bli prioritert; eksempelvis ansatte i brannvesenet, i barnehage, på skola og i butikkene våre. På mange vis skulle kriseledelsen gjerne sagt ja til alle. Men kommunen mottar få vaksinedoser ukentlig. I tillegg skal vi følge de nasjonale prioriteringene og det er «kun» inntil 10 % av vaksinedosene som kan benyttes til helsepersonell. Så vet vi at det er risikogrupper og innbyggere med underliggende sjukdommer som skal og må stå først i køa. Derfor handler det ikke om at ikke vi verdsetter verken enkeltpersoner eller jobbene som gjøres rundt forbi, men det handler om de harde prioriteringene som må gjøres. Jeg kan forsikre dere om at vi takker ja til alle vaksinene vi får, følger de nasjonale retningslinjene og forsøker å ivareta alle på best mulig måte. 

Artist in Residence – et nytt og spennende prosjekt. Midler fra kommunen, stort engasjement fra et par ildsjeler og en utrolig dugnadsinnsats – og dermed var kunstnerboligen en realitet. Sjøl om mange har bidratt, er det ingen tvil om at designer Helle og næringsutvikler Jørn skal ha en spesiell takk! Allerede samme kveld som den formelle åpninga av boligen, kom den første kunstneren hit. Tanken bak konseptet er at kunst skal gjøre kommunen mer attraktiv, vi kan få til kreativ kompetanseoverføring, bygda vår blir kjent for flere i litt andre miljøer og vi får nye impulser utenfra.

For bare noen måneder siden var tannklinikken i Folldal truet av nedleggelse. Sammen med fylkespolitikerne fikk vi stanset det. Nå følger fylkespolitikerne opp med mer målretta arbeid mot rekruttering av tannleger i Fjellregionen, og ser på ulike aktuelle tiltak. Et viktig grep i den sammenheng er et nytt tilskudd på 75 000 kr til tannleger ved flere av klinikkene i Innlandet – også Folldal. En gladnyhet om viktige velferdstjenester nært folk.

På tampen av arbeidsuka hadde jeg en trivelig prat med morgendagens brudepar. Tenk det – som ordfører er jeg så heldig å ha vigselsmyndighet, og i morgen skal jeg igjen få være med på å feire kjærligheten. Også denne gangen må jeg nok jobbe litt med den velkjente klumpen i halsen, kjenner jeg.  

Avslutter som jeg begynte; tema koronapandemi.
Nok en gang – tusen takk for innsatsen, så langt, og ta godt vare på hverandre.
Fortsatt gjelder god håndhygiene, hold en meter avstand, bli hjemme hvis du er sjuk og ha lav terskel for å teste deg.
 

Info fra ordfører uke 20

Det testes jevnt om dagen, og fram til og med 20. mai var det 101 testa i kommunen. Også gjennom helga er det muligheter for å teste seg ved den interkommunale teststasjonen på Tjønnmosenteret, Tynset, dropin lørdag 22. og søndag 23.mai; begge dager kl 10-14.

Kriseledelsen har fått noen spørsmål om retesting av bl.a. våre elever ved Nord-Østerdal videregående skole. Det er gjennomført og samtlige var negative. All honnør til ungdommene som har tatt tester, vært i karantene og fulgt regimet til skola. Kun på denne måten kan vi lykkes med å få stanset utbrudd.   

Det er fortsatt ikke påvist smitte blant innbyggerne i Folldal, men i går ettermiddag fikk vi en positiv hurtigtest på en person som oppholder seg i kommunen. Svar på PCR-test vil foreligge i kveld eller i løpet av morgendagen. Vedkommende har ingen symptomer på sjukdom. Dette enkelt-tilfellet er fulgt opp av kommunelegen, samtlige nærkontakter er testet og sjøl om ingen har testet positivt, er de i karantene i sju dager. Familiemedlemmer av nærkontakter er i ventekarantene fram til PCR-test er klar. Det ligger informasjon ute både på kommunens hjemmeside og facebook.

I lys av situasjonen både i egen kommune og i Fjellregionen har kriseledelsen i dagens møte kommet til at vi viderefører de strenge anbefalingene fram til og med søndag 30.mai. Dette bygger på føre-var-prinsippet. Detaljer ligger ute på kommunens side og på facebooksida. Dersom situasjonen endrer seg, kan det også i vår kommune bli aktuelt å innføre enda strengere tiltak; eksempelvis innføring av forskrift med ulike påbud.

Vaksinering gjennomføres parallelt med hyppigere testing og styres ut fra det antall vaksiner vi får ukentlig. Også neste uke vil det kun komme vaksiner øremerket andre dose, og ingen til dose-en- vaksinering. Dette vil endre seg framover. Det hadde sjølsagt vært ønskelig med høyere grad av forutsigbarhet for oss alle, men Folkehelseinstituttet får ikke klare lovnader fra vaksineprodusentene om antall vaksiner. Det er årsaken til at heller ikke vi kan informere detaljert om vaksinering gjennom sommeren.

Informasjon er et eget og krevende fag, har jeg etter hvert lært meg. Kommunen forsøker å sikre god informasjon, riktig mengde til rett tid, men det er vanskelig. Særlig fordi enkelte nå føler på ekstra utrygghet og uforutsigbarhet. Folldal har ikke vært i denne situasjonen før, og det gjør det ekstra krevende for oss alle. Vi skulle kanskje informert mer og tidligere, men da kunne vi ha risikert å feilinformere. Likevel – vit at det jobbes med å gjøre dette på en så god måte som mulig.

Jeg forsøker å ta inn over meg hverdagens små og litt større gleder. I den sammenheng var det artig å se SSB-oversikten med tittelen befolkningsutvikling første kvartal 2021. Folldal kommer gledelig nok ut med + 11 innbyggere😊 Det er lenge siden vi har sett positive tall, sjøl om vi fortsatt ligger svært lavt i forhold til nyfødte. Så blir det vår alles oppgave å bidra til at de nye innbyggerne finner seg godt til rette og blir i bygda vår.

Kommunestyret gjennomførte gårdagens møte (20.mai) på Teams, og vi behandlet bl.a. rapport næringsutvikling 2020 og status landbruk 2020. Videre vedtok vi målsettingene for prosjekt Folldal i møte med fremtiden. Utvalg 2 Teknisk, landbruk og miljø, har sammen med næringsutvikler jobba effektivt og godt, og det var et samstemt kommunestyre som framhevet viktigheten av innbyggermedvirkning. Det åpne møtet i Follvang ble omtalt som positivt, og ordet inspirerende ble brukt flere ganger.  Også Ungdomsrådet sin høringsuttalelse til Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet 2022-2025 fikk hederlig omtale, og kommunestyret har lagt inn følgende tillegg i sin høringsuttalelse: «Viser for øvrig til Folldal Ungdomsråd sin høringsuttalelse i saken».


«Vi har verken tid eller råd til å være passive. Vi har kultur for å jobbe hardt, gripe muligheter og omstille oss når det trengs. Vi har gjort det før, og er klar til å gripe nye muligheter nå også.» 
Dette er et sitat fra rapporten om næringsutvikling 2020 – og jeg liker veldig godt den offensive holdninga. Sammen skal vi utvikle bygda vår. 

Nyt de små tingene, for en dag vil du kanskje se tilbake og oppdage at det var de som var de store.
(Robert Braut)
 Klikk for stort bilde 

Info fra ordfører uke 18-19

De siste dagene har vært preget av smitteutbruddet vi har i Fjellregionen. Jeg er imponert over arbeidet som gjøres i nabokommunene. Kriseledelsen vår har vært samlet torsdag, fredag og lørdag og det er også tett dialog mellom kommunedirektørene i regionen og oss ordførerne. 

Helseavdelinga følger opp vaksinasjonsprogrammet ut fra antall vaksiner vi får. I tillegg har de testa kontinuerlig og også i dag (søndag 16.) har det vært gjennomført testing. Tusen takk for den ekstra innsatsen dere legger ned! Vi har ingen med påvist smitte så langt, men følger føre-var-prinsippet og har kommet med anbefalinger som i første omgang gjelder fram til og med fredag 21.mai. Dersom vi også får smitte, vil det komme endringer raskt. Viser ellers til informasjon på kommunesiden og facebook.

Jeg er glad og stolt over at vi tar ansvar, viser omsorg og gjør det beste ut av situasjonen. Da er det umåtelig trist å se hvordan enkelte voksne kommer med fordømmende kommentarer på ulike sosiale medier. Nok en gang, takk for at dere slutter opp om anbefalingene våre. Vi i kriseledelsen holder fast ved at så lenge folldølene forholder seg til de nasjonale retningslinjene og lojalt følger kommunens sterke anbefalinger, har vi ikke sett det nødvendig å vedta egen forskrift. Dette vil, skal og må vi selvfølgelig endre i løpet av kort tid, dersom situasjonen tilsier det. 

Som jeg tidligere har nevnt, gjennomførte vi ei digital rekrutteringssamling for landbruket. Opptakene som var gjort i forkant av samlinga, samt innleggene til jordbrukssjef og næringsutvikler ligger nå tilgjengelig på kommunens side, under landbruk. Anbefaler å ta en titt, da dette er en flott presentasjon av mangfoldet i landbruket vårt. Flere yngre bønder uttrykker optimisme og framtidstro. 

Men ikke alt er like lystig. Jeg hadde i slutten av forrige uke, en lang prat med bl.a. Bondelagets leder Torstein om brudd i forhandlingene i årets jordbruksoppgjør. Det er flere yrkesgrupper som argumenterer for å bli prioritert, også av dem kommunene har arbeidsgiveransvar for. Det har jeg respekt for. Samtidig er det for meg slik at landbruksnæringa har ei spesiell stilling. Vi har i 14 måneder nesten daglig snakket om økt sjølforsyningsgrad, sårbarhet ved pandemier, det å ta hele landet i bruk, beredskapslager osv., osv. Så kommer bøndene til forhandlingsbordet og samtlige tre hovedkrav blir avvist. Det gjelder både krav om reduksjon i inntektsgapet, ei egen investeringspakke og strukturendringer. Det siste handler om næringas ønske om tak på mjølkekvoter og en trappetrinns modell i fht tilskuddsordninger; noe jeg mener er avgjørende for å styrke små og mellomstore bruk – de vi har flest av i vår kommune. Landbruk er en av bærebjelkene i Folldal og gir i seg sjøl viktige arbeidsplasser. I tillegg skaper landbruket store ringvirkninger for det øvrige næringslivet.  

Formannskap og kommunens råd for personer med funksjonsnedsettelse har sendt inn høringsuttalelse i forbindelse med Innlandet fylkeskommunes forslag om omorganisering av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Vi ønsker å bevare ordningen slik den er i dag. Dette for på best mulig måte å ivareta overgangene for ungdommene våre; også fra ungdomsskole til videregående skole. Vi må heller ikke glemme at dette sammenfaller med at mange flytter hjemmefra og inn på hybel. Sårbarheter må vi ta på alvor.
La oss beholde kontinuitet og forutsigbarhet framfor mer byråkrati. Vi trenger tilstedeværelse der ungdommene våre er – på skolen.

Kommunen har arrangert et åpent møte med tema Folldal inn i fremtiden. Inspirerende samling, hvor vi var 50 til stede. Det er ingen tvil; vi har mange unike kvaliteter i bygda vår, storslått natur, forholdsvis nybygd skole osv., men det er folka som skaper Folldalssamfunnet. Enkelte forslag vil det ta tid før vi eventuelt får gjennomført, mens vi allerede er i gang med å realisere noen av innspillene. Utvalg 2 (teknisk, landbruk og miljø) har hatt et oppfølgingsmøte og skal legge fram saken i førstkommende kommunestyremøte.  Sjøl ble jeg så inspirert av dette åpne møtet at det gikk som en lek å delta på dugnaden Hold Norge rent. Noen av oss møttes i sentrum med søppelsekker, rive og hansker og avslutta dugnaden med kaffe og prat på benkene oppe på torget. Tusen takk til alle som bidro denne ettermiddagen og kvelden, og også til dere som jevnlig plukker søppel i nærområdene våre. 

Helga 8. og 9. mai var det dugnad i boligen vi skal bruke til prosjekt Artist in Residence. Martin tok initiativ til dugnaden og det er litt av en innsats han og flere allerede har lagt ned. Kommunestyrerepresentanter stilte på dugnad lørdag, mens øvrige innbyggere bidro på søndag. Dette tar form og om ikke lenge kan vi ønske kunstnere velkommen til bygda vår for kortere eller lengre tid. Tanken om å bruke gruveområdet til inspirasjon har allerede gitt frukter - og den første utøvende kunstneren kommer i juni. Jeg gleder meg til å følge prosjektet framover. 

I morgen er det 17.mai. Det er med vemod jeg også i år må si at det ikke blir tradisjonell feiring. Jeg hadde håpet vi kunne gå mann av huse og samles til fest – i finstasen, med flagg og mye liv og røre. Slik ble det ikke.  Det blir flaggheising ved bo- og servicesenteret. Klokka 12 synger hele Norge «Ja, vi elsker», og det blir popup-konserter i sentrum med skolekorpset og Folldal Janitsjarkorps. Kommunen har lagt ut fjorårets nett-tv-sending, så de som har lyst kan få et gjensyn med både hest og vogn, mogop i fine barnehender, livat russ, ungdommens tale, bunad-framvisning, sang og musikk. 

Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle en annerledes, men forhåpentligvis fin 17.mai. Friheta vår må vi aldri ta for gitt, men kontinuerlig jobbe for å bevare demokrati og sjølstendighet. 
Hipp, hipp hurra – og gratulerer med dagen! 

Ta vare på hverandre - sjøl om vi må holde avstand❤️

Kristin 

Klikk for stort bilde 

Info fra ordfører uke 17

Vi har fortsatt ingen med påvist smitte i bygda, testing gjennomføres som før og helseavdelinga vaksinerer fortløpende ut fra antall tildelte vaksiner. Det legges ut ukentlig status om vaksinering. Der kan vi lese at vi fortsatt vaksinerer i gruppe 4 (65-74 år) samtidig med personer i aldersgruppa 18-64 år med underforliggende sjukdommer. Det er også mange i bygda som har fått dose 2. Vi har blitt forespeilet at det kan bli økt tilgang på vaksine gjennom sommeren. Så snart det blir bekreftet av helsemyndighetene, skal vi orientere nærmere.

Formannskapet, som også er gruveforurensningsutvalg, har gjennomført to arbeidsmøter hvor vi har jobbet med revidering av kommunens handlingsplan for gruveforurensning Folldal sentrum. Det har blitt mange konstruktive diskusjoner og både Riksantikvaren og Direktoratet for mineralforvaltning har deltatt på hvert sitt møte. Stiftelsen Folldal gruver, ved daglig leder, og grunneierlagene har vært med på deler av prosessen. Handlingsplanen legges ut i løpet av kort tid, og da er det muligheter for å komme med innspill, før behandling i kommunestyret.
Kan også nevne at ordfører har deltatt på webinar med Viken fylkeskommune, Miljødirektoratet med flere, hvor jeg fikk mulighet til å presentere våre utfordringer knyttet til gruveforurensninga. Her nevnte jeg bl.a. omfanget, kulturminneverdiene, mangel på helhetlig plan for arbeidet, åra som går, utålmodighet, troverdighet og tillit til forurensingseier (som er Nærings- og handelsdepartementet) og fraværende oppfølging fra Klima- og miljødepartementet. Jeg problematiserte også det at pålegget er gitt i 2003, gjeldende fra 2005, og baserer seg på datidens standard, mens vi nå har et gjeldende vanndirektiv som har andre og strengere krav til vannkvalitet.

Det har også vært jobbet godt tverrpolitisk for å bevare tilbudsstrukturen ved Nord-Østerdal videregående skole. En rekke aktører engasjerte seg, og det viser at står vi sammen, så høyner vi sjansene for å lykkes. Det nytter ikke å hvile på laurbærene; nå starter arbeidet med å gjennomgå hvordan dette skal se ut på sikt. Kamper er bra å ta - innimellom - men vi kan ikke ha årlige kamper i forhold til ungdommenes linjevalg. Forutsigbarhet og oversikt er til god hjelp for mange, spesielt ungdom som står på terskelen til voksenlivet. Tar vi de unge på alvor må vi ta ansvar for at de i hvert fall vet hva og hvor det ligger til rette for egen utdanning; på kort og lang sikt. Vi må tilrettelegge for mangfold, og sikre at regionen utdanner fagfolk både privat næringsliv og det offentlige trenger. Samtidig må ungdom få være kaptein på ega skute - og ta valg ut fra sine interesser.

Det er støtt mye å glede seg over. Forrige lørdag fikk jeg delta på rekrutteringssamling i landbruket – en skikkelig opptur med tanke på ei mangfoldig landbruksnæring og ikke minst ungdommelig optimisme i bygda vår.  En hytte-eier sendte et dikt for å vise sin takknemlighet over hvordan vi folldølene har tatt imot han og en av de som er i behandling på Frankmotunet kom innom for bl.a. å dele sine tanker om det å oppleve storslått natur, små bygdesamfunn og ikke minst hva en så stor livsendring krever.
Heldig er jeg som får møte alle disse, og flere til – det er folka som skaper Folldal!

Noen av oss blar over til ny måned og forbinder det med 1.mai-feiring. Den blir svært redusert også i år, men vi skal ha både flaggheising kl 8 og appeller ute ved gruvearbeideren.
For andre er det TT som gjelder; travelt og trivelig i sauefjøsene.

Info fra ordfører uke 15

Jeg vet mange var spente på hvordan smittesituasjonen ville være i Folldal etter påskeferien. Kriseledelsen var samlet i går, 15.april, og helsetjenesten kunne kort oppsummere følgende:
Ingen med påvist smitte. Det testes omtrent på samme nivå som tidligere. Vi vaksinerer fortsatt i gruppe 4 (de mellom 65-74 år), parallelt med personer 18-64 år som er i risikogrupper. Det siste har jeg skjønt avstedkommer noen misforståelser. Det stilles spørsmål ved om vi mangler oversikt, siden en person har fått vaksine til tross for at vedkommende er yngre. Nettopp det at de i risikogrupper kan komme foran i køa og det at inntil 20 % av helsepersonell også kan prioriteres, gjør at alder alene ikke følges helt slavisk. Jeg kan forsikre alle om at helsetjenesten vaksinerer fortløpende (denne uka har de satt 62 vaksinedoser) ut fra hvilket antall vaksiner vi får tildelt. Det vil bli lagt ut en kort, ukentlig oppdatering på kommunens hjemmeside med status for vaksinering.
Vi vet at noen er opptatt av hvordan det blir 17.mai. Kommunen avventer de nasjonale anbefalingene og vil følge dem også i år.

Vi har all grunn til å rose hverandre for at vi fortsatt tar smittevern på alvor og lykkes med de tiltakene myndighetene anbefaler oss å følge. Fortsett med det, og bruk gjerne munnbind der det er vanskelig å holde minimum en meters avstand. Smitteutbruddet i Dovre har vist oss at situasjonen raskt kan snu, og smitten kommer stadig nærmere.

Jeg fikk i påska et par henvendelser som gjaldt VG sin oversikt, hvor Folldal kommune var registrert med et smittetilfelle. Som kommunelegen vår så riktig svarte; hun hadde ikke mottatt noe positivt testsvar og regnet derfor med det var en person folkeregistrert i Folldal, men som oppholdt seg andre steder i landet. Den smittede skjønte at dette hadde ført til spekulasjoner og sendte melding og fortalte at oppholdsstedet var Oslo, men med folkeregisteradresse i vår kommune. Vedkommende var, og er, heldigvis i fin form.

Alt handler ikke bare om korona og denne uka har noen av oss bl.a. deltatt på kurs med tema vertskap. Nasjonalparkkommune-statusen vår er et kvalitetsstempel og viktig merkevare, men det forplikter også. Kurset, ledet av Pål Knutsson Medhus, retta blikket mot vertskap i vid forstand, og det å se på det unike ved bygda vår. Unike steder, unike opplevelser og ikke minst unike vertskapspersoner. En god kommune å være gjest i vil være en god kommune å bo og leve i. Vi fikk med oss noen spennende tanker og hadde gode meningsutvekslinger som vi etter hvert også skal dele med flere av dere andre.

Noen støtter seg til Bjørnsons utsagn – jeg velger meg april – og nyter skiføre og hvite vidder, mens andre er mer utålmodig og venter på våren og bar bakke.
Jeg er av typen ja takk, begge deler. Hadde ei fantastisk skihelg i Dørålen forrige helg, samtidig som det blir godt å legge bort vintersko og tjukk jakke. Det meldes om sol fra skyfri himmel i helga –
jeg sier ikke mer 

🌞

Klikk for stort bilde 

Info fra ordfører uke 11

Smittesituasjonen i Folldal er uendret. Det testes omtrent på samme nivå som før; to til fem pr. dag.

Statsforvalter (tidligere fylkesmann) har fortsatt ukentlige møter med kommunene, og kriseledelsen i Folldal møtes jevnlig. Ut fra eskalering i smittesituasjonen flere steder i landet, avholdt vi et møte også denne uka. Siden det er forventet at det vil komme oppdaterte nasjonale retningslinjer i forbindelse med påska, avventer vi med å legge ut informasjon til torsdag 25. mars. Det vi allerede kan si noe om, er at dersom du har tenkt deg til Folldal, er det ønskelig at du tester deg før du drar fra kommunen din. Videre vet vi at det vil bli anbefalt å bruke munnbind når vi eksempelvis er på butikken, så vi kan bare begynne å venne oss til økt munnbindbruk i bygda vår.

Pandemien har gitt oss mange hverdagshelter, også blant kommunens medarbeidere.
Lærere og barnehageansatte har, det siste året, måttet finne nye, kreative løsninger og ikke minst håndtere og gi trygghet til barn og unge som er bekymret og føler på stor usikkerhet og lite forutsigbarhet. Vi har helsearbeidere som har måttet legge om rutiner og fått andre arbeidsoppgaver, og som daglig må ivareta sårbare innbyggere. Renholderne våre har fra dag en merket de strenge kravene til smittevern, økt arbeidspress og forventninger om fleksibilitet. De har mer enn en gang måttet endre rutiner og hvilke bygg de skal vaske når - ofte på kort varsel. Kriseledelsen, med kommunedirektør, kommunelege og beredskapskontakt i spissen, skal stå ansvarlig for alle rapporteringene, endringene, tilpasningene og avgjørelsene, samtidig som kriseledelsen skal håndtere TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene).
For alle ansatte i kommunen har dette har vært krevende, ikke minst med mye usikkerhet. Jeg forstår godt dere som begynner å bli slitne, og vil berømme alle for stor endringsvilje, utholdenhet og det at vi fortsatt tar smittevern på alvor.

Men jobben er på ingen måte over, verken for oss innbyggerne, frivilligheten, næringslivet eller kommuneansatte – og det vil ta tid før alle er vaksinert. Jeg vet det er ulike meninger om vaksinestrategien, men jeg har valgt å ha tiltro til at våre nasjonale myndigheter har tatt gjennomtenkte og gode vurderinger til det beste for oss alle; både i dag og på sikt. Jeg har ikke nok fagkompetanse til å vurdere helhetsbildet. Når det er sagt; jeg skulle veldig gjerne sett et høyere tempo på vaksineringa i landet vårt. Velger å glede meg over at de aller mest sårbare i kommunen er fullvaksinert. Det er antydet at det kan komme mer vaksine innen rimelig tid, og skulle det slå til, er vi beredt.

Det er mange oppdrag og invitasjoner som blir satt på vent, og jeg gleder meg til jeg kan være mer delaktig ute i Folldals-samfunnet igjen. Slik sett var det en god følelse å dra sammen med næringsutvikler Jørn på et par bedriftsbesøk. Vi har tenkt å stikke innom ulike næringsaktører og ta en uformell prat, og har nå vært en tur på Kvistli islandshest senter. Artig å oppleve engasjement, høre om planer og hvordan de tilpasser seg den nye hverdagen med små grupper, forsterket renhold og smittevern. Også utfordringer knyttet til aktivitet i en nasjonalpark-kommune ble tema. De har fått flere reportasjer og positiv omtale og Kvistli har ventelister på flere av de planlagte rideturene til sommeren. Ikke minst var det grunn til å smile bredt da de kunne fortelle at bredbånd var på plass dagen før vi kom. Endelig! Så må vi bare jobbe videre med mobildekning i kommunen; de må fortsatt utomhus og opp i høyden for å ha dekning.

På samme turen var næringsutvikler og jeg innom Joker Dalholen, og det er bare å gratulere med utvidelse og lyse lokaler. Spennende å høre om mulighetene Merkur-programmet har gitt dem; departementet sitt program for utvikling av distriktsbutikker. Nærbutikken er med på å gi bolyst, blir en uformell møteplass og nødvendige varer blir lett tilgjengelig.

Jeg går inn i helga med en god følelse. Vi hadde konstruktive og spennende diskusjoner i kommunestyret torsdag kveld, og så fikk jeg mulighet til å overraske deltagerne på Kroktjønnalekene 2021. Dette er MOT (miljø- og oppfølgingstjenesten) sitt alternativ til Trysiliaden, siden koronapandemien har satt en stopper for deltagelse. For en herlig gjeng, for en aktivitetsglede og for en innsats. Tusen takk for tipset, Eva L!

Vi må fortsette å ta godt vare på hverandre – og noe så enkelt som et smil til dem du møter, kan utgjøre en forskjell.

Klikk for stort bilde 

 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577
Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
E-post
Telefon 905 57 118