Råd og informasjon om Koronaviruset og vaksinasjon

Nasjonale råd og regler oppdatert 19.04.

Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.
  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på
    Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no).

Se mer om hva du gjør ved Nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no).

Selvtester vil fortsatt være tilgjengelige
I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunene for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; Hold deg hjemme om du føler deg syk.


 

Spørsmål om korona?

Ring tlf 815 55 015

Telefonen er åpen på hverdager mellom kl 08.00-15.30. 

www.fhi.no

www.helsenorge.no 

Hvor finner jeg mitt koronasertifikat?

KORONASERTIFIKAT

Koronasertifikat er tilgjengelig på Helsenorge for alle innbyggere med fødselsnummer eller d-nummer. Man må ha Bank-ID, Bank-ID på mobil eller tilsvarende får å logge seg på www.helsenorge.no. Her vil du finne oppdaterte koronasertifikater, basert på vaksiner du har fått, gjennomgått koronasykdom og koronatester du har tatt hos helsepersonell. Du kan også skrive ut koronasertifikatene dine hvis du ønsker å ha de i papirversjon, men dette er ikke nødvendig. Vi anbefaler at alle som kan bruke Helsenorge gjør det.

Personer som ikke selv kan logge inn på Helsenorge kan ta kontakt med Helfo per telefon eller brev, for å få utskrift av koronasertifikat basert på vaksine og/eller gjennomgått sykdom. Du vil få utskrift av koronasertifikatene tilsendt i posten, det er derfor viktig å bestille koronasertifikatene i god tid før du har behov for dem. Beskrivelse av fremgangsmåte for å bestille koronasertifikat fra Helfo finner du her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/#koronasertifikat-for-ikkedigitale-brukere

Personer som ikke selv kan logge inn på Helsenorge kan få bistand til utskrift av koronasertifikat ved Folldal legekontor.

For at du skal kunne få utskrift av koronasertifikat basert på negativ test fra kommunen, forutsetter det at du først har tatt en hurtigtest eller PCR-test utført av helsepersonell ved Folldal legekontor.

Ta kontakt med legekontoret på tlf 62491100 for å avtale time for test og utskrift av koronasertifikat.

Huske å ta med legitimasjon.

Prøvesvar

Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn og se dine prøvesvar her: Prøvesvar - helsenorge.no

 

Tilgjengelig informasjon

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på disse hjemmesidene:

 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77