Råd og informasjon om Koronaviruset

Nye åpningstider på interkommunal koronatelefon: Tlf. 90147166

 • Mandag – fredag 0800-1530
 • Åpen i påsken mandag - onsdag (06.04 - 08.04)
 • Stengt fom. torsdag 9. april - mandag 13. april
 • Åpen nasjonal informasjonstelefon vedr. korona: Tlf. 815 55 015.

Legekontoret har kun åpent for øyeblikkelig hjelp mandag, tirsdag og onsdag (tlf.48 94 88 26). Onsdag stenger kontoret kl 12.

Servicekontoret og sentralbordet i kommunen holder stengt fra 06.04 - 13.04.

Åpningstider vakttelefon i påsken NAV Nord-Østerdal tlf. nr. 406 38 016:

 • Mandag 6.4.kl.9.00-15.00
 • Tirsdag 7.4. kl.9.00-15.00
 • Onsdag 8.4.kl. 9.00-12.00

Kontorene er stengt for fysisk oppmøte. Siste utbetalingsdato og klokkeslett for sosialhjelp før helligdagene: Onsdag 8.4. kl. 12.00. Kommunenes beredskapsnummer ved akutt behov for midlertidig bolig: Tlf. nr. 406 38 016

--------------------------------------------

På disse sidene legges det fortløpende ut informasjon og råd for hvordan du konkret bør forholde deg til situasjonen. Siden inneholder både informasjon fra Folldal kommune, og lenker til informasjon fra sentrale myndigheter. 

 

Tilgjengelig informasjon

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på hjemmesidene til:

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe interkommunal koronatelefon: tlf.nr 901 47 166 eller nasjonal informasjonstelefonen for Koronasmitte på nr 815 55 015

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege i Folldal (tlf 62491100). Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kan du ringe tlf.48 94 88 26. Det er viktig at du ved mistanke om smitte RINGER legen, ikke personlig oppmøte.

Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på tlf. 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Koronavirus

Ukesoppsummering og påskehilsen fra ordfører – 03.04

Ei ny innholdsrik uke er over. I tillegg til daglige møter og oppgaver i kriseledelsen, har jeg bl.a. hatt en uformell digital prat med noen av representantene i ungdomsrådet. Det fungerer med hjemmeskole, litt kjedelig for noen, men alt i alt – det går bra. I media har det vært satt søkelys på sårbare barn og unge. Så langt jeg har oversikt over, blir våre ivaretatt av både barnehage, skole og barneverntjeneste. Godt å vite at skolas sosionom Hege også har vært tilgengelig på telefon, om noen har ønsket en prat med henne.

Jeg antar at mange har fått med seg positive presseoppslag om næringslivet i bygda. Folldal ligger fortsatt helt i Norgestoppen når det gjelder lav arbeidsledighet; vi har beholdt vår andreplass. I tillegg har Folldal Elektro og Primar fått hederlig omtale både for kreative løsninger for å forhindre smittespredning og økt etterspørsel etter bacalao. Som ordfører er det en krevende balansegang å glede seg på vegne av næringslivet, og heie på dyktige og optimistiske ledere, samtidig som jeg er smertelig klar over at enkelte små bedrifter og turistnæringa sliter. Det jobbes kontinuerlig med å finne gode måter å organisere bistand til bedriftene som ønsker hjelp; både til å skaffe seg oversikt over krisepakker fylkeskommune og stat har kommet med, hvordan man skal søke, hvor søknader skal sendes m.m.

Vi gjennomførte et ekstraordinært kommunestyremøte nå på torsdag, og det fungerte bra på den digitale plattformen Teams. Jammen var det hyggelig å se igjen kommunestyrerepresentantene, selv om det «bare» var på skjerm. Det ble vedtatt videre arbeid med utbygging av Folldal Bo – og servicesenter. I det ligger at administrasjonen og konsulentfirmaet Norconsult skal jobbe med prosjektering ut fra framlagt skisse, deretter anbudsrunde, før det fattes endelig vedtak om byggestart. Dette blir spennende og jeg er veldig fornøyd med at prosessen ikke stopper opp til tross for koronasituasjonen.

Jeg har også bedt administrasjonen se på muligheter for å framskynde noen prosjekter, om det er grep vi kan ta innad i kommunen for å holde aktiviteten i bygda og regionen oppe. Hvilke tiltak kan gi effekt og eventuelle kostnader. Saken legges fram for kommunestyret til politisk behandling.

Til tross for at vi fortsatt ikke har noen med påvist koronavirus, har det også denne uka vært jobbet godt og konstruktivt sammen med sjukehuset på Tynset og de øvrige FARTT-kommunene (Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset). Det er etablert et interkommunalt Covid-19 senter, med intermediære senger på Kongsheim, Tynset. I tillegg har vi klar en egen smitteavdeling i kommunen; to omsorgsleiligheter kan tas i bruk. I tilknytning til leilighetene bygges det smittesluse som gjør at avdelingen, og de som eventuelt skal jobbe der, blir helt adskilt fra de andre beboerne. Målet er at vi ikke skal få bruk for disse sengene, men både Fylkesmann og helsemyndighetene er tydelige på at vi må være rustet til verst tenkelig scenario, heller enn å bli tatt på senga.

Avslutningsvis vil jeg videreformidle at et par av forretningene våre sier vi folldølan virkelig har tatt til oss viktigheta av å handle lokalt og på den måten støtte opp om næringslivet vårt. Nok ei glad-melding!
 

Årets påske blir veldig annerledes for oss alle.
Til dere som gjerne skulle besøkt familie og venner, eller som er hytte-eiere i bygda: Jeg ønsker dere hjertelig velkommen attende når situasjonen har roa seg. Gleder meg til å se lys i hyttevinduene og liv og røre. Jeg lover en ting; den storslåtte naturen og de flotte fjella våre er her neste gang dere kommer!  
Vi folldølan får gjøre det beste ut av situasjonen, sette pris på det vi har og fortsette å ta godt vare på hverandre.
Nå er det ikke meg og mine behov i sentrum, men fellesskapet og oss.

Som Herman (snart åtte år) skrev til meg – alt kommer til å gå bra

 

Møte med barn og unge - 01.04

Covid-19 utbruddet har ført til nedstenging av ulike tjenester og tilbud.
Det rammer i stor grad våre aller minste, skoleunger og ungdommene i bygda også. De yngste i barnehagen har liten mulighet til å si oss hva de tenker, men jeg har skjønt at noen av de litt eldre begynner å savne lekekompisene sine, sjøl om det går bra å være hjemme.

Jeg hadde i dag en uformell prat, i ZOOM Cloud Meetings, med noen av representantene i ungdomsrådet. Hadde bare lyst til å høre hvordan det er å være ungdom om dagen; hjemmeskole, det at aktiviteter er utsatt og eller avlyst og at de sjeldent treffes mer enn et par stykker om gangen osv. Kort oppsummert har de det helt greit, litt kjedelig for noen, det fungerer bra med hjemme-undervisning selv om det inniblant ikke er like effektivt. Læreplattformen It’s Learning var litt ustabil i starten, men det har bedret seg. Alt i alt – det går bra.

Apropos det går bra. Jeg har fått et hyggelig brev, og et par nyttige plakater, fra Herman, hvor han minner meg på både grundig håndvask og to meters avstand, samtidig som han betrygger meg og oss om at alt kommer til å gå bra!

Jeg blir glad av å se flotte ungdommer på skjermen og få hyggelig brev og nyttige plakater fra en 8-åring (den ene plakaten henger på kontordøra, den andre på kjøleskapet hjemme).

Kristin Langtjernet
Ordfører

Helgehilsen fra ordfører - 27.03

INFORMASJON FRA ORDFØRER

Ei ny arbeidsuke går mot slutten, og jeg vet noen venter på ei oppdatering av situasjonen i bygda vår.

Jeg starter med et par glad-nyheter. Det første gjelder smitte. Vi har fortsatt ingen i Folldal med påvist koronavirus, og legekontoret har nå i ettermiddag fått inn de siste prøvesvarene.  

Dernest er det å merke seg at kommunen ligger helt i Norgestoppen når det gjelder lav arbeidsledighet; kun 2,8 % ifølge oppdaterte tall fra NAV. Dette er svært gledelig og jeg tenker disse positive tallene bl.a. handler om at våre største arbeidsplasser ikke har blitt rammet. Kommunen er en stor arbeidsgiver, og har ikke permittert noen, men valgt å se på andre løsninger. I tillegg har vi store enheter som Norfolier, Primar, Duett, Tyrili Frankmotunet og kjørekontoret Innlandet. Til sammen sysselsetter disse mange, og når drifta går tilnærma som normalt, gir det oss gode tall. Dette skal vi selvfølgelig glede oss over, samtidig som jeg er smertelig klar over at det for andre, særlig enkeltmannsforetak og reiselivet / turistnæringa, er kritisk om dagen. Jeg har ingen vansker med å ta del i bekymringene og utfordringene hver enkelt har.
Fra politisk ståsted skal jeg / vi fortsette med å jobbe inn mot både fylkespolitikere og stortingsbenken, for sammen å finne tiltak og krisepakker som er til hjelp for de som rammes hardest.

Særlig reiselivsbedriftene våre, som har det vanskelig allerede og som får ei påske helt annerledes enn tidligere år, har det barskt. Våre bedrifter tar et stor felles ansvar og det ser ut til at alle stenger for overnatting denne høytida.

Apropos påske. Jeg har, sammen med ordførerkollegaer i sju av nabokommunene våre, gått ut med en sterk anbefaling om å bli hjemme; at påska 2020 ikke er tiden for å ta imot besøk eller reise bort. Dette også i tråd med myndighetenes klare reiseråd. Vår henstilling er at vi fortsetter fullt fokus på å hindre smitte i bygda (og regionen) og viser omsorg for de sårbare, de risikoutsatte. Videre er det også slik at vi må være forberedt på at situasjonen endrer seg, og da er det bra om vi har både medarbeidere, frivillige og øvrige innbyggere som har ladet batterier og fått senket skuldrene noen dager.

Både rådmenn og ordførere jobber godt sammen i regionen, og det er en stor styrke. Kommunene har god erfaring med det fra tidligere, og vi følger Fylkesmannens oppfordring om å tenke regionale løsninger. Dersom vi får flere smitta, og eller mange medarbeider i karantene, er vi avhengig av hjelp fra andre.

Frivilligheten, eksempelvis Frivilligsentralen, er på tilbudssiden og kan være til støtte selv om ikke de ordinære tilbudene er tilgjengelig.

Avslutningsvis vil jeg nevne at vi førstkommende torsdag, 02.04., skal gjennomføre et ekstraordinært kommunestyremøte på Teams, ikke ved fysisk oppmøte. Saken som skal opp til behandling er om kommunen og Norconsult kan gå videre med detaljplanlegging av utbedring og tilbygg på Folldal Bo – og servicesenter. For å sikre videre framdrift, er administrasjonen avhengig av et nytt kommunestyrevedtak, siden vi politikerne ba om bl.a. innsparinger i størrelsesorden 10 – 15 MNOK.

Så kjære sambygdinger:
Tusen takk for at dere står støtt i ei tid som er krevende for oss alle. Sammen fortsetter vi å holde hodet klart, hjertet varmt, vasker hender og holder avstand – til det beste for alle både her i Folldal, i distriktet og i landet vårt!

Helgehilsen fra Kristin 

Pressemelding: Vedtaket om pålagt karantene ved innreise til regionen endres til sterk anmodning

Kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset fattet 19. mars likelydende vedtak, gjeldende i sju dager fram til 26. mars, basert på smittevernlovens § 4.1 for å bremse spredning av Covid-19 inn til kommunene. Alle deltakende kommuner har opplevd stor støtte for dette vedtaket fra privatpersoner og bedrifter. Vårt inntrykk er at forståelsen for smittesituasjonen er svært god og at mange gjør sitt ytterste for å hindre spredning av smitte.

Det er den 25. mars blitt enighet mellom disse kommunene om at vedtak fra 19. mars ikke forlenges. Det erstattes av en sterk oppfordring om at personer som kommer inn i kommunene fra et område utenfor Fjellregionen oppfordres til hjemmekarantene i 14 dager for å redusere faren for spredning av koronavirus. Vi vil også på det sterkeste be om at Folkehelseinstituttets råd om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig følges.

Kommunene støtter regjeringa sitt mål i å utsette og stoppe videre spredning av Koronaviruset. Vi anmoder sterkt til at råd som er gitt til bedrifter og enkeltpersoner videreføres i tida framover for å hindre spredning av smitte. Det trengs ikke lenger å søke om dispensasjon, men alle kommunene i dette samarbeidet er behjelpelig med gode råd for smittevern til bedriftene.

----

Henviser til fortsatt gjeldende nasjonal forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19:
Les hele forskriften her

Tid for å trekke pusten (fra ordførere i regionen)

Kjære alle innbyggere i regionen vår
Som ordførere er vi opptatt av hvordan tida vi står oppe i oppleves for deg som innbygger, og hvordan vi sammen skal klare oss best mulig gjennom den tida som kommer. Alle opplever en hverdag som er snudd på hodet, og det kan oppleves både vanskelig og utrygt. Statsminister Erna Solberg sa den 24. mars at «målet er at vi skal ta hverdagen tilbake». Det er et mål som fortsatt krever full oppslutning om den nasjonale dugnaden.  Vår region har i stor grad vært forskånet for smitteutbrudd og belastning på helsevesenet. Allikevel har en betydelig del av våre ansatte hatt lange og harde dager i arbeidet med å forberede oss på det ukjente. Når regjeringen nå forlenger de nasjonale restriksjonene til over påske har vi en felles oppfordring til alle våre innbyggere:

Hold deg i ro, vær hjemme.

Det at vi foreløpig ikke har store smitteutbrudd i regionen har en klar sammenheng med at våre innbyggere har tatt ansvar og forholdt seg strengt til de føringer og råd som er gitt. Vi kan ikke slippe opp på dette i tida som kommer. Vi er avhengig av at påsken 2020 ikke ble påsken da legevakten måtte behandle beinbrudd eller andre småskader. Vi er avhengig av at påsken 2020 blir den uka hvor både ansatte, kriseledelse og innbyggere får trekke pusten og senke skuldrene. Vi trenger alle et lite pusterom selv om mange bekymrer seg over permitteringer og konsekvensene for arbeidsplasser. Vi gjør det vi kan for å sikre best mulig vilkår i tida som kommer både for folk og næringsliv. Vi vet ikke hva som kommer i tida som venter, men vi vet at kampen mot pandemien med all sannsynlighet blir et langt maraton, ikke en kort sprint. Vi er helt avhengig av at du som innbygger bruker tida frem til 13. april til å roe ned, tilbringe gode stunder sammen med dine aller nærmeste, og at du gjør alt du kan for å følge nasjonale råd og restriksjoner. Dette er ikke tiden for å ta imot besøk eller reise bort.
Dette må være påsken da alle nødetater, samfunnskritisk personell, kommunale ansatte og du som innbygger unngår å reise og får tid og rom til å være sammen med de som betyr mest her hjemme.

Kampen mot pandemien og viruset vil fortsette hver eneste dag helt til vi sammen har kommet oss gjennom krisen. Du kan bidra gjennom å holde deg hjemme og i ro. Enten du er fastboende i regionen, på besøk eller hytteeier som gjerne skulle vært på fjellet i påsken, så ønsker vi å gi samme oppfordring:
 

Hjelp oss slik at vi kan være best mulig rustet for tida som kommer.

 

Arve Hitterdal, ordfører i Holtålen kommune
Isak Veierud Busch, ordfører i Røros kommune
Runa Finborud, ordfører i Os kommune
Bjørnar Tollan Jordet, ordfører i Tolga kommune
Merete Myhre Moen, ordfører i Tynset kommune
Mona Murud, ordfører i Alvdal kommune
Kristin Langtjernet, ordfører i Folldal kommune
Linda Døsen, ordfører i Rendalen kommune

Informasjon fra NAV Nord-Østerdal

For å bidra til å redusere smittespredning i samfunnet er NAV Nord-Østerdal f.o.m. 16.03.20 stengt for fysiske møter.  

NAV følger Helsedirektoratets anbefalinger om aktiv bruk av hjemmekontor. Vi har derfor stengt kontoret vårt for drop-in besøk og fysiske møter mellom veileder og bruker. Våre brukere vil hovedsakelig følges opp gjennom NAVs digitale løsninger www.nav.no

Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger.

Har du behov for å komme i kontakt med oss: https://www.nav.no/person/kontakt-oss/.

Nå er det viktig at alle som er registrert som arbeidssøker, mottar sykepenger, dagpenger eller arbeidsavklaringspenger hos NAV, benytter de digitale tjenestene.

Det er opprettet en nødtelefon ved behov for økonomisk sosialhjelp i akutte situasjoner:

Akutt telefon mandag – fredag kl. 9.00-15.00: Mobil nr. 40638016

Søknad om økonomisk sosialhjelp kan leveres i form av søknadsskjema eller i annen skriftlig form. Skjema finnes på Tynset kommunes hjemmesider: https://www.tynset.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/soknad-om-okonomisk-stonad/ 

Søknad sendes pr. post:

NAV Nord-Østerdal, Torvgata 1, 2500 Tynset eller leveres i NAV sin postkasse ved lokalkontorene.

Innbyggerne kan også ringe NAV på telefon 55 55 33 33

Legevakt for Nord-Østerdal er flyttet - 23.03

I forbindelse med Korona utbruddet flyttes Nord-Østerdal legevakt fra Tynset sykehus til Tynset legekontor på Rådhuset.

 • Gjelder fra mandag 23 mars.
 • Parkering på sørsiden av Rådhuset.
 • Samme telefonnummer, samme åpningstider, men nytt oppmøtested. Husk oppmøte kun etter avtale.
Informasjon til næringslivet - 24.03

Klosser Innovasjon AS har siden 17. mars samlet de viktigste kildene for næringslivsaktører på en nettside som stadig oppdateres:

Hvilke tiltakspakker tilbys? Hva er gjeldende regler? Her kan næringslivet enkelt kan finne oppdatert informasjon rundt krisetiltak, støtteordninger, permitteringer osv

Fortsatt stenging av skole og barnehage - 24.03

24.03.2020, kl 17.00 Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.
 

12.03.2020, kl. 21.00 Informasjon i forbindelse med stenging av barnehagen og skolen

Helsedirektoratet har i dag vedtatt stenging av landets barnehager og skoler.
Stengingen gjelder i første omgang fra klokken 18.00 i dag, torsdag 12. mars, til og med torsdag 26. mars. Det vil bli opprettholdt et tilbud til barn i barnehagen og på småskoletrinnet, for barn av foresatte som har arbeid innen helse- og omsorgstjenesten eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner, og for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen og skolen er stengt. Foresatte som kommer inn under disse kriteriene, og har behov for et tilbud ved skolen i den perioden skolen er stengt, bes kontakte rektor eller barnehagestyrer slik at skolen og barnehagen får en oversikt over behovet.
Hvis det er tvil om hvorvidt jobben din er «samfunnskritisk», så vil vi være behjelpelig med å vurdere dette. Vi understreker at der barnet har to foresatte så må de foresatte gjøre en vurdering av hvem som skal være hjemme fra jobb, kritiske samfunnsfunksjoner må prioriteres.

Det er viktig å huske at bakgrunnen for dette tiltaket er å hindre smittespredning. Vi ønsker at færrest mulig skal benytte seg av dette tilbudet.

Skolen vil så raskt som mulig komme med mer informasjon om hvordan vi vil legge til rette for at elevene kan utføre skolearbeid hjemme.

---------------------------------

Helsedirektoratet har i dag etter smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Stengingen gjelder fra klokken 18.00 i dag, torsdag 12. mars, til og med torsdag 26. mars. Dette gjelder også kulturskolen i Folldal.

Folldal kommune vil så raskt som mulig komme med mer informasjon om hva dette betyr for vår skole og barnehage. Melding sendes til alle foresatte i løpet av ettermiddagen.

Informasjon fra ordfører 20.03.20

Alle bidrar – og det er et lyspunkt i ei krevende og spesiell tid

Jeg har denne uka sendt ut felles informasjon og hilsen til kommunens medarbeidere. Videre har jeg stilet et brev til kommunens eldre, og det er distribuert ut i postkassene. Les brevet her (PDF, 204 kB)

Egen korona-telefon kommer på plass fra mandag 23.mars, og er et samarbeid mellom Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommune. Det håper jeg vil gi dere innbyggerne svar på eventuelle spørsmål. Vi fortsetter med å legge ut viktig informasjon fortløpende på kommunesiden.

Butikkene våre tar ansvar med å tilrettelegge i forhold til hygiene, i tillegg tilbys det eksempelvis vareutlevering og det å holde åpen butikk uten flere til stede. For en service!

Jeg forstår at det også for næringslivet vårt er ei tøff og krevende tid. Regionrådet for Fjellregionen sendte i går ut ei enkel spørreundersøkelse for å kartlegge konsekvenser og utfordringer hos lokale bedrifter, også her i Folldal. Dette slik at Regionrådet og Klosser Innovasjon, på vegne av kommunene, kan kvalitetssikre eventuelle innspill og tiltak til fylkeskommunale og statlige myndigheter. Til orientering ble e-post adressene til bedriftene plukket ut enten fra uttrekk fra Proff.no (Enhetsregisteret) eller virksomhetens nettsider/offentlig register. Oppfølging av bedriftene vil skje pr telefon.

Så langt ser det ut til at landbruket her i Folldal klarer seg godt. Dersom bøndene selv, mjølkebilsjåførene og veterinærene holder seg tålig friske, går hverdagen sin gang. Varer unntakstilstanden over tid, kan det være at vi vil se noen utfordringer knyttet til sesongarbeidere. Jeg vet det er en konstruktiv dialog med sauenæringa i forhold til saueklippere og hvordan man best kan ivareta hygienekrav og smitteforebyggende tiltak.

Frivillige tilbyr seg å bidra og Frivilligsentralen har eksempelvis lagt ut tilbud om telefonvenn, gåvenn, handling, henting av medisiner.

Kommunelegen fattet 19.03 vedtak i hht Smittevernloven § 4-1, Rutiner for karantene. Hovedhensikten med vedtaket er å forhindre fortsatt smitte og styrke muligheten for eventuell smittesporing. Videre vurderes det at dispensasjonsbestemmelsene langt på vei ivaretar pendlere, bedrifter. De som jobber i virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner er selvfølgelig også fritatt fra vedtakets karantenekrav. Mer informasjon ligger under fane pressemelding.
Vedtaket er gyldig i 7 dager og må eventuelt fornyes, dersom kommunelegene vurderer at situasjonen krever det.

Når det gjelder politisk aktivitet, og det å prøve å bevare lokaldemokratiet, informerer jeg kommunestyret noe på mail. Videre er det sendt ut innkalling til møte i formannskapet 26.03. Møtet avholdes ikke med fysisk oppmøte, men med bruk av kommunikasjonsverktøyet Teams. Sakslista ligger ute som ordinært. IT-avdelinga jobber med hvordan vi best skal få offentliggjort møtet i etterkant.

Det gledelige er at vi fortsatt ikke har noen med påvist smitte, og jeg minner om at det aller beste forebyggende tiltaket er god håndhygiene og å holde avstand.

Med ønske om ei så god helg som mulig!

Kristin 

Pressemelding 19.03 – Samordning av rutiner for karantene – Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegene i Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset torsdag 19.03.2020 likelydende vedtak etter smittevernloven § 4-1.

Vedtaket går i hovedtrekk ut på følgende:

 • 14 dagers karantene for alle som er tilreisende til Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner etter reiser i områder utenfor regionen som omtales Fjellregionen. Fjellregionen er kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner.
 • Personell definert på justis- og beredskapsdepartementets liste over kritiske samfunnsfunksjoner fritas fra dette vedtakets karantenekrav, men de nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.
 • Vedtaket har virkning fra dags dato, og er gyldig i 7 dager. Forlengelse av vedtaket vurderes fortløpende.  
 • I de tilfeller hvor forflytning av personell er nødvendig for å sikre tilgjengelig mannskap for fortsatt drift av verk/prosjekter/ bedrifter eller for å opprettholde logistikk inn til og ut fra virksomheter eller andre særskilte tilfeller, kan kommunelege  etter søknad gjøre unntak. Det kan ikke gjøres unntak fra vedtaket dersom hensynet til smittevern settes vesentlig til side.    

Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner vil også harmonisere sine rutiner knyttet til forbud for utenbygds hytteeiere om å oppholde seg på sine hytter. Nevnte kommuner vil her forholde seg til  "Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19", gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, med virkning for perioden 15.03.2020 – 01.04.2020. Dette medfører at det ikke vil være unntak for enkelte tilgrensende kommuner jf. tidligere informasjon fra Alvdal, Tolga og Tynset kommuner.

Avslutningsvis vil alle kommuner berømme sine hytteeiere for å lojalt å forholde seg til de bestemmelser som er gitt fra sentrale og lokale myndigheter under Corona – epidemien. Så håper vi alle at vi snart kan komme dit at hyttene igjen kan benyttes, til glede for hytteeiere og kommunens innbyggere.

 

19.03.2020

Torill Tjeldnes                                   Per Arne Aaen                                  Anne Lise Trøen

 

Siv Stuedal Sjøvold                         Erling Strålberg

Er det noen med helsekompetanse som ønsker å bidra i kommunen vår?

Ut fra situasjonen vi er i, har kommunen behov for hjelp til helserelaterte oppgaver.
Dersom du har slik kompetanse, og ønsker å bidra, kan du ta kontakt med kommunens servicekontor på telefon 62491000 eller e-post postmottak@folldal.kommune.no

Til deg som er alderspensjonist eller som har gått av med AFP i offentlig sektor, gjelder følgende: 
Yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe med koronakrisen uten å få pensjonen redusert. Denne regelendringen gjelder i første omgang fram til 01.11.20.

Er du student i relevante fag og ønsker å jobbe innen helse – og omsorg? Da er du også velkommen til å ta kontakt.

Felles for alle er at det må kunne framlegges politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Vi håper å høre fra deg!

Åpen telefon til elever og foresatte

Hei alle elever ved Folldal skole!

Fra fredag 20. mars tilbyr Folldal skole åpen telefon fra kl. 9-14 for alle elever som trenger å snakke med noen. Foresatte kan også ta kontakt. Vi er inne i ei spesiell tid der skolen er stengt og alle fritidsaktiviteter har tatt en pause. Vi skal være mest mulig hjemme og ha minst mulig kontakt med andre utenfor vår egen familie, og vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare. Vi får mye informasjon om koronaviruset i nyheter og på sosiale medier. Kanskje kan det være litt vanskelig å sortere all den informasjon vi får? Eller kanskje du grubler på helt andre ting? Hvis du har behov for å snakke med noen eller det er noe du lurer på, ta gjerne kontakt! Ring eller send SMS til Folldal skole v/ sosionom Hege Brennodden Røhjell: tlf. 479 79 195.

«Åpningstiden» på dette tilbudet er:

 • Mandag kl. 9-14
 • Tirsdag kl. 9-14
 • Torsdag kl. 9-14
 • Fredag kl. 9-14

Hvis du har behov for å snakke med noen utenom dette tilbudet, ring Alarmtelefonen for barn og unge (116 111). På grunn av koronasituasjonen i Norge er Alarmtelefonen døgnåpen. Mer informasjon finnes på www.116111.no  

Fylkesmann i Innlandet har som følge av koronaviruset opprettet en Kontakttelefon for barn og unge (468 80 063). Denne kontakttelefonen er åpen på hverdager fra kl. 8-18.

 

Hilsen

Stian Tørhaug                                    Hege Brennodden Røhjell
rektor                                                 sosionom

Informasjon ifm. koronavirus 16.03

Jeg mottar jevnlig ulike henvendelser, og vet at mange gjør en ekstra innsats om dagen, og fortjener honnør for det. Det gjelder både i kommunen, og generelt i bygda vår. Tusen takk til hver og en!

Jeg kan fortsatt bekrefte at vi ikke har noen med påvist smitte i kommunen. Slik sett er vi kjempeheldige. 
Ved at vi fortsetter og tar vårt ansvar her i Folldal, er vi med på den nasjonale dugnaden får både å begrense og stanse koronaviruset. Jeg ber om at alle følger de retningslinjene og anbefalingene som kommer fra myndighetene og fagetatene, og som kommunen eventuelt beslutter. Info legges ut, fortløpende, på kommunens hjemmesider.
Kanskje har vi ikke alle svar og tiltak klare, men dere skal vite at kommunens medarbeidere jobber hardt for å ivareta ulike tjenester på best mulig måte, og begrense ulempene for dere som innbyggere.
Og hvis noen lurer – kriseledelsen har innført daglige morgen-møter, og vi vil forsøke å legge ut oppdatering daglig.

I Fjellregionen har det vært mye snakk om hytteturister og andre som ønsker å komme på besøk til bygda. Vi er i utgangspunktet glade for alle som vil være i Folldal, men vi er en liten kommune med svært begrensa helseapparat; eksempelvis har vi bare en lege og turnuskandidat. Ved et smitteutbrudd eller helsearbeidere i karantene, vil helsetilbudet vårt strekkes til det ytterste, bare ved at vi skal ta vare på lokalbefolkninga. Kommunen vil ikke, i tillegg, greie å ivareta eventuelle gjester som kan få behov for helsehjelp.
Også med tanke på å hindre spredning, er det viktig at man holder seg hjemme / i hjemkommunen, sjøl om man føler seg frisk.

Kommunene i legevaktsamarbeidet jobber nå for raskt å få på plass en felles koronatelefon.

Til tross for store endringer i hverdagen, får vi alle prøve å finne noe som gir oss mening og positiv energi. Jeg vet at mange er glad i den storslåtte naturen vår; den står her like flott som ellers.

Min oppfordring er at vi bryr oss, står sammen og er positivt innstilt til hverandre – dette skal vi klare!
Og husk - det aller beste tiltaket er god håndhygiene og å holde avstand.


Med hilsen

Kristin Langtjernet
Ordfører
 

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer

I forbindelse med utbruddet av koronavirus i Norge ble det 15. mars 2020 (senere oppdatert per 19.03.2020) vedtatt en ny forskrift som forbyr innbyggere å være på hytta i en annen kommune enn der de er folkeregistrert. Dette betyr at hytteeiere på hytter beliggende i Folldal, og som ikke bor i Folldal kommune, er pålagt å dra tilbake til hjemkommunen.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19:
Les hele forskriften her

Informasjon og råd fra Folldal kommune i forbindelse med koronavirus 13.03.

Kommunehuset Nyberg stenges fra 13. mars og inntil videre. Flere av kommunens saksbehandlere har hjemmekontor og er tilgjengelige på mobil i vanlig arbeidstid. Ellers vil sentralbordet tlf: 62491000 være betjent som vanlig fra 09.00 – 14.30. Postkassen vil bli tømt daglig. Ellers oppfordrer vi publikum til å kontakte kommunen på e-post.

Folldal bo- og servicesenter og MOT boligene er stengt for besøk. Strengt nødvendig besøk må avtales med avdelingsleder institusjon Aud Torhild Lohn på dagtid (tlf. 909 40 279), eller Anne Lise Berger for MOT-boligene (tlf. 404 27 026).

Folldal skole og SFO er stengt

Folldal barnehage er stengt

Fritidsklubb, bibliotek, kino, basseng er stengt.

Kulturskolen er stengt

Alle arrangementer må avlyses

For å unngå smitte bør kaféer og serveringssteder legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde minst 1 meter avstand til andre i hele kafélokalet. Det er viktig å tilrettelegge for god håndhygiene.

For studenter og andre som blir berørt av at høgskoler og universiteter stenger, oppfordrer vi alle til å holde seg der de er. Vi ber om at dere tar hensyn til at dere muligens oppholder dere i soner hvor det allerede er smitte, og at vi her i regionen ennå ikke har fått påvist smitte. Hvis du allerede er tilbake i Folldal, ber vi om at du tar nødvendige hensyn og begrenser sosial kontakt.

Hvis noen tenker å reise på hytta i Folldal mens de er i karantene, ber vi om at de holder seg hjemme.

Folk utenfor Nord-Østerdal bes om ikke å reise hit, da det ennå ikke er påvist smitte. Likeså oppfordrer vi de som er her, til å holde seg her.

Vi oppfordrer alle til å bidra til en felles dugnad for å stoppe og begrense skadene av dette viruset. Husk å ta vare på hverandre. Tilby deg å handle for de som er i karantene, og ta den telefonen til de du er glad i for å høre hvordan det står til.

Informasjon fra Folldal helsestasjon

Folldal helsestasjon legger ned mye av virksomheten frem til 27.mars.

Noen konsultasjoner for barn vil bli gjennomført, dette gjelder konsultasjoner for nyfødte,  gjennomføring av barnevaksinasjonsprogrammet og oppfølging av  barn i risikogrupper. Hjemmebesøk gjennomføres ikke.

Alle foresatte som har avtale på helsestasjonen de neste to ukene vil bli kontaktet.

Restriksjoner for oppmøte:

 • Ikke møt opp dersom du har symptomer som rennende nese, hoste, feber, vondt i brystet eller hals
 • Alle spriter hender ved ankomst
 • Det er ikke anledning til å ha med partner eller søsken på konsultasjoner i denne perioden, for å hindre smittespredning
 • Ikke møt opp på helsestasjonen uten avtale, ta kontakt på telefon 41 42 45 61
Henvendelser til legekontoret om koronavirus

Det er for tiden mange henvendelser til legekontoret om koronavirus (COVID-19). Vi ber om at publikum som har spørsmål vedrørende korona, leser på folkehelseinstituttet sine sider og kommunens nettsider for å se om en finner svar der først. Hvis ikke, ta kontakt med legekontoret.

koronasjekk.no kan du sjekke hvilke råd og tiltak som gjelder for deg vedrørende koronavirus (COVID-19).

Hjemmekarantene for de som har reist utenfor Fjellregionen

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegene i Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset torsdag 19.03.2020 likelydende vedtak etter smittevernloven § 4-1.

Vedtaket går i hovedtrekk ut på følgende:

 • 14 dagers karantene for alle som er tilreisende til Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner etter reiser i områder utenfor regionen som omtales Fjellregionen. Fjellregionen er kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner.
 • Personell definert på justis- og beredskapsdepartementets liste over kritiske samfunnsfunksjoner fritas fra dette vedtakets karantenekrav, men de nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.
 • Vedtaket har virkning fra dags dato, og er gyldig i 7 dager. Forlengelse av vedtaket vurderes fortløpende.
 • I de tilfeller hvor forflytning av personell er nødvendig for å sikre tilgjengelig mannskap for fortsatt drift av verk/prosjekter/ bedrifter eller for å opprettholde logistikk inn til og ut fra virksomheter eller andre særskilte tilfeller, kan kommunelege etter søknad gjøre unntak. Det kan ikke gjøres unntak fra vedtaket dersom hensynet til smittevern settes vesentlig til side.
Informasjon fra veterinærkontoret

Ved behov for veterinærtjenester, ring veterinærkontoret først. Ikke møt opp uten avtale!

Mer informasjon her (PDF, 283 kB).

.

Arrangementer - avlys eller utsett

Ifm. forebygging av koronasmitte anbefales det at alle arrangementer avlyses eller utsettes.

Informasjon fra Folldal kirke

Folldal kirke har lagt ut nyttig og viktig info om hvordan publikum skal forholde seg ved spørsmål om gravferd og andre kirkelige handlinger på sin hjemmeside: http://folldal.kirken.no/index.phtml?pid=5438  


Informasjon til besøkende ved Folldal bo- og servicesenter om koronavirus (coronavirus)

Folldal bo- og servicesenter og MOT boligene er stengt for besøk. Strengt nødvendig besøk må avtales med avdelingsleder institusjon Aud Torhild Lohn på dagtid (tlf 909 40 279), eller avdelingsleder Anne Lise Berger for MOT-boligene (tlf 404 27 026).

Det er hengt opp informasjon til besøkende ved samtlige innganger på Folldal bo- og servicesenter.

 

Hva kan du gjøre for å bidra?

 • Sørg for ekstra god hygiene. Grundig og hyppig håndvask er et av tiltakene med aller best effekt. Tenk også på å hoste i et papirlommetørkle for så å kaste det, og å generelt redusere alle former for mulig dråpesmitte.
 • Reduser kontakt med andre. Redusert kontakthyppighet vil ha en positiv preventiv virkning.
 • Ikke dra på reise hvis du ikke må. Enhver reise øker sjansen for at du bringer smitte videre.
 • Dersom du mistenker eller vet at du er utsatt for smitte, ikke oppsøk legekontor før du har ringt og fått en avtale, ikke oppsøk helse- og omsorgsinstitusjoner eller arrangementer og tilstelninger.

Her er en lenke til en kort informasjonsfilm fra helsedirektoratet som tar opp en del av de vanligste spørsmålene om Koronaviruset.

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577
Torill Tjeldnes
Rådmann
E-post
Telefon 905 57 118