Råd og informasjon om Koronaviruset

Interkommunal koronatelefon: Tlf. 90147166

 • Nye nasjonale tiltak fra 25.03.21
 • Påskeinfo fra Folldal
 • Koronatesting i påsken 2021:
  Testing skjer ved Legekontoret, Tjønnmosenteret, 2. april og 4. april mellom kl. 10:00 og 12:00.
  Alle må ringe legevaktssentralen nr 116117 for å bestille seg time. Det vil ikke være mulighet for testing på kun oppmøte! Ved andre spørsmål, må innbyggere ringe KORONA tlf 90147166 mellom kl 08:00- 15:30.
 • Interkommunal koronatelefon for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Stor-Elvdal er åpen på hverdager kl. 08.00 – 15.30.
 • Åpen nasjonal informasjonstelefon vedr. korona: Tlf. 815 55 015.
 • Informasjon om vaksinasjon (svar på spørsmål, skjema, status m.m)
 • Besøksrutiner institusjonstjenesten ved FBSS

Klikk for stort bilde På disse sidene legges det fortløpende ut informasjon og råd for hvordan du konkret bør forholde deg til situasjonen. Siden inneholder både informasjon fra Folldal kommune, og lenker til informasjon fra sentrale myndigheter. 

Tilgjengelig informasjon

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på disse hjemmesidene:

---

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege i Folldal (tlf 62491100). Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kan du ringe tlf. 48 94 88 26. Det er viktig at du ved mistanke om smitte RINGER legen, ikke personlig oppmøte.

Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på tlf. 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Koronavirus

Info fra ordfører uke 11

Smittesituasjonen i Folldal er uendret. Det testes omtrent på samme nivå som før; to til fem pr. dag.

Statsforvalter (tidligere fylkesmann) har fortsatt ukentlige møter med kommunene, og kriseledelsen i Folldal møtes jevnlig. Ut fra eskalering i smittesituasjonen flere steder i landet, avholdt vi et møte også denne uka. Siden det er forventet at det vil komme oppdaterte nasjonale retningslinjer i forbindelse med påska, avventer vi med å legge ut informasjon til torsdag 25. mars. Det vi allerede kan si noe om, er at dersom du har tenkt deg til Folldal, er det ønskelig at du tester deg før du drar fra kommunen din. Videre vet vi at det vil bli anbefalt å bruke munnbind når vi eksempelvis er på butikken, så vi kan bare begynne å venne oss til økt munnbindbruk i bygda vår.

Pandemien har gitt oss mange hverdagshelter, også blant kommunens medarbeidere.
Lærere og barnehageansatte har, det siste året, måttet finne nye, kreative løsninger og ikke minst håndtere og gi trygghet til barn og unge som er bekymret og føler på stor usikkerhet og lite forutsigbarhet. Vi har helsearbeidere som har måttet legge om rutiner og fått andre arbeidsoppgaver, og som daglig må ivareta sårbare innbyggere. Renholderne våre har fra dag en merket de strenge kravene til smittevern, økt arbeidspress og forventninger om fleksibilitet. De har mer enn en gang måttet endre rutiner og hvilke bygg de skal vaske når - ofte på kort varsel. Kriseledelsen, med kommunedirektør, kommunelege og beredskapskontakt i spissen, skal stå ansvarlig for alle rapporteringene, endringene, tilpasningene og avgjørelsene, samtidig som kriseledelsen skal håndtere TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene).
For alle ansatte i kommunen har dette har vært krevende, ikke minst med mye usikkerhet. Jeg forstår godt dere som begynner å bli slitne, og vil berømme alle for stor endringsvilje, utholdenhet og det at vi fortsatt tar smittevern på alvor.

Men jobben er på ingen måte over, verken for oss innbyggerne, frivilligheten, næringslivet eller kommuneansatte – og det vil ta tid før alle er vaksinert. Jeg vet det er ulike meninger om vaksinestrategien, men jeg har valgt å ha tiltro til at våre nasjonale myndigheter har tatt gjennomtenkte og gode vurderinger til det beste for oss alle; både i dag og på sikt. Jeg har ikke nok fagkompetanse til å vurdere helhetsbildet. Når det er sagt; jeg skulle veldig gjerne sett et høyere tempo på vaksineringa i landet vårt. Velger å glede meg over at de aller mest sårbare i kommunen er fullvaksinert. Det er antydet at det kan komme mer vaksine innen rimelig tid, og skulle det slå til, er vi beredt.

Det er mange oppdrag og invitasjoner som blir satt på vent, og jeg gleder meg til jeg kan være mer delaktig ute i Folldals-samfunnet igjen. Slik sett var det en god følelse å dra sammen med næringsutvikler Jørn på et par bedriftsbesøk. Vi har tenkt å stikke innom ulike næringsaktører og ta en uformell prat, og har nå vært en tur på Kvistli islandshest senter. Artig å oppleve engasjement, høre om planer og hvordan de tilpasser seg den nye hverdagen med små grupper, forsterket renhold og smittevern. Også utfordringer knyttet til aktivitet i en nasjonalpark-kommune ble tema. De har fått flere reportasjer og positiv omtale og Kvistli har ventelister på flere av de planlagte rideturene til sommeren. Ikke minst var det grunn til å smile bredt da de kunne fortelle at bredbånd var på plass dagen før vi kom. Endelig! Så må vi bare jobbe videre med mobildekning i kommunen; de må fortsatt utomhus og opp i høyden for å ha dekning.

På samme turen var næringsutvikler og jeg innom Joker Dalholen, og det er bare å gratulere med utvidelse og lyse lokaler. Spennende å høre om mulighetene Merkur-programmet har gitt dem; departementet sitt program for utvikling av distriktsbutikker. Nærbutikken er med på å gi bolyst, blir en uformell møteplass og nødvendige varer blir lett tilgjengelig.

Jeg går inn i helga med en god følelse. Vi hadde konstruktive og spennende diskusjoner i kommunestyret torsdag kveld, og så fikk jeg mulighet til å overraske deltagerne på Kroktjønnalekene 2021. Dette er MOT (miljø- og oppfølgingstjenesten) sitt alternativ til Trysiliaden, siden koronapandemien har satt en stopper for deltagelse. For en herlig gjeng, for en aktivitetsglede og for en innsats. Tusen takk for tipset, Eva L!

Vi må fortsette å ta godt vare på hverandre – og noe så enkelt som et smil til dem du møter, kan utgjøre en forskjell.

Klikk for stort bilde 

Info fra ordfører uke 9

Jeg starter, som så mange ganger før, med å si to ord om korona-situasjonen. Vi har ingen kjent smitte pr nå. Testing går sin gang, omtrent i samme omfang som tidligere. Det vil f.o.m. i morgen, lørdag 6. mars, være mulig også å få tatt test på lørdager og søndager, mellom kl 10.00-12.00. Dette er et interkommunalt samarbeid lokalisert til Tynset legekontor (som pr tiden holder til på Tjønnmosenteret) og time bestilles via legevakt.

Vaksinestrategien har vært, og er, å prioritere sårbare grupper. Vi følger de nasjonale prioriteringene, og vaksinering skjer fortløpende, om enn i et forholdsvis langsomt tempo. Her i Folldal vaksinerer vi fortsatt i gruppen 75-84 år. Jeg velger å se det positive; vi er forespeilet at antall vaksiner skal øke etter hvert, og håper det slår til. Helsetjenesten er klar.  

Som ordfører sitter jeg både i arbeidsutvalget og i Regionrådet for fjellregionen. Regionrådet er en viktig arena for å samkjøre og prioritere hvilke interessepolitiske saker vi skal jobbe med interkommunalt, til det beste for hver kommune og regionen vår. Denne uka behandlet vi bl.a. utkast til handlingsplan 2021 – 2022. Planen kommer ut på høring, og det er spesielt ønskelig med tilbakemeldinger på eksempelvis hvordan vi skal få til en bred tilnærming til arbeidet med gjennomføring av FNs bærekraftsmål. Videre hvilke interessepolitiske saker det er viktig å prioritere for å sikre forutsigbare rammer for landbruket og tilstøtende næringer, og hvordan vi best skal lykkes med forankring av det regionale arbeidet i kommunene og med andre samarbeidspartnere.

Ungt utenforskap og psykisk helse har stått på agendaen den siste tida. På KS (kommunesektorens organisasjon) toppmøte var det flere som belyste tema ungt utenforskap og utfordringene vi har med å få inkludert flere. Utvidet politiråd var samlet denne uka, og vi hadde barn og unges psykiske helse på dagsorden. Psykisk helse er generelt et viktig tema, og ikke minst sett i lys av den spesielle situasjonen vi har vært i de siste 12 månedene. Kommunepsykolog og BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien) var to av innlederne og hvis jeg skal trekke ut et par punkter fra budskapet må det bli dette: Barn og unges liv har blitt satt på vent under koronapandemien og færre sosiale arenaer gjør at de sårbare har blitt enda mer utsatt. Aller viktigst var kanskje budskapet om at vi kan alle bidra, uansett rolle. Det handler om å se den enkelte, bry oss og spørre direkte hvordan det går. Som kommunepsykolog Harald Kirsebom har sagt og skrevet; vi må tørre å snakke med barn og unge om hvordan de har det, og ikke være så opptatt av om vi sier de «rette» ordene. Det å bli sett og bekreftet av minst en, kan utgjøre den store forskjellen, enten det kommer fra foresatte, venner, familie, ansatte i offentlig og privat sektor, politikere med flere. Det betyr at både jeg og andre kan starte allerede nå, og trenger ikke vente til vi blir enige om gode tiltak og felles strategier.

Mangt kan vi greie oss uten, men uten menneskevarme blir verden for kald
(Jan-Magnus Bruheim)


Klikk for stort bilde 

Ordførerinfo uke 7

Det er februar og vinterferietid for mange. Vi har fått noen henvendelser som gjelder hvordan deltidsinnbyggere og gjester skal forholde seg til smittevern. Folldal kommune følger de nasjonale anbefalingene, og kort oppsummert gjelder følgende:

 • Vi ønsker at besøkende til kommunen (og regionen) har få nærkontakter i perioden før ferien, og tester seg før avreise.
 • Skal du på hytta eller til andre overnattingssteder skal du være frisk når du drar. Er du i karantene skal du holde deg hjemme.
 • Ta med reglene fra der du bor når du drar på ferie.
 • Hold god avstand i fellesområder. Det anbefales munnbind der avstand ikke er mulig.
 • Unngå kontakt med andre om du har en startende luftveisinfeksjon og ha lav terskel for å ta test. Kommunen er behjelpelig med testing.
 • Og som alltid gjelder god hoste- og håndhygiene.


Ta gjerne kontakt med og bruk butikkene i Folldal. Vi vet de er innstilt på å finne gode løsninger og tar eksempelvis imot bestillinger og pakker ferdig det du ønsker å handle, slik at du slipper å plukke matvarer selv. Et annet anbefalt tiltak er at kun en drar på butikken og ikke hele familien.

Helseavdelinga følger opp testing ved henvendelser og det er fortsatt ingen med påvist smitte. Har sagt det før, men gjentar så gjerne: Takk til hver og en av dere som lojalt følger rådene som gis og fortsatt tar smittevern på alvor - til det beste for alle i bygda vår.

De siste par ukene har vært preget av mange ulike temaer og flere glad-saker. Vi har åpnet BUA (Barn-Unge-Aktivitet); en utlånsordning for sports – og friluftsutstyr. BUA holder til i lokalene i kjelleren på Prix, hvor vi blir møtt med glade farger og mye flott utstyr. BUA Folldal har egen facebookside og det ligger også informasjon ute på kommunens side. Jeg har stor sans for tilbudet, da det gir barn og unge mulighet til å prøve ulike aktiviteter uten å måtte investere i utstyr først, mindre bruk og kast og alle kan få tilgang til sports – og friluftsutstyr uavhengig av lommeboka til oss foresatte.

Gårdagens koronatilpassede SUM-messe var en flott opplevelse. I tillegg til å bi inspirert av gründere, fikk jeg se ungdommelig kreativitet, soliditet, stort fokus på gjenbruk og bærekraft.
Jeg har også deltatt på møte med næringsutvikler og handelsstanden, og det jobbes allerede nå med å forberede oss på en ny sommer hvor trolig Norgesferie vil være i vinden. I forlengelsen av det har jeg hatt en uformell prat med Dovre kommune med tanke på videreutviklingen av sykkelturisme. Også kvelden med faglaga i landbruket var nyttig og inspirerende. Det er mye spennende på gang, det jobbes godt i landbruksnæringa, samtidig som jordbrukssjefen presenterte noen utviklingstrekk vi må følge med på.
 
En rykende fersk nyhet er at kommunen og Folldal Næringspark AS tilbyr studenter, som er rammet av nedstengte undervisningsinstitusjoner, å bruke gratis studierom på «Gulhuset». Dette er et tilbud til de som sitter i boligen på studiesteder rundt i landet. Trolig vil en tilrettelagt «arbeidsplass» skape mer struktur i hverdagen, de kan ha et lite sosialt studie-fellesskap, smitterisikoen reduseres, studentene kan bruke kjente omgivelser på fritida og sist, men ikke minst, får de et innblikk i og kjennskap til et innovativt miljø i Folldal. Kanskje det i neste omgang kan inspirere noen til å komme tilbake etter endt studie? Infrastrukturen er der – det er bare å ta med seg pc’en; «plug and play».

Avslutter der jeg starta; det er vinterferietid. For dere som har mulighet er det bare å nyte den storslåtte naturen enten du foretrekker å gå alene i høa og sette egne spor, eller du ønsker å benytte deg av Folldal Turlags fantastiske løypenett – hvor sjansen for å møte en annen ivrig skientusiast er stor. En ting er sikkert; utendørs er det plass nok til oss alle, uansett aktivitet!

Klikk for stort bilde 

Hilsen fra ordfører, uke 5 (07.02.21)

☀️Korona - Kulde - Kjærlighetserklæring til Folldalsfjella💙☀️

Kort om status: vi holder oss fortsatt friske, det testes jevnlig og vaksineringa går sin gang - ut fra hvor mange vaksiner kommunen til enhver tid får. Prioriteringslista vår er den samme som myndighetene har anbefalt. Koronapandemien har tatt, og vil ta tid - og mange begynner å bli lei. Både Folldal og fjellregionen har berga veldig bra, takket være at innbyggerne har tatt smittevern på alvor og lojalt forholdt seg til  kommunale og statlige anbefalinger. La oss hjelpe hverandre med å holde ut. Uansett om vi tenker covid 19 eller et av de muterte virusene, er det avstand, håndhygiene og TISK strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene) som gjelder. Slipper vi opp nå, før vaksineringa er gjennomført, kan situasjonen bli en helt annen. 

Kaldt, smellvakkert (som sambygding Eva sier) og utallige innlegg om minusgrader. Som ordfører har jeg blitt intervjuet et par ganger om temaet og et av spørsmålene har vært om dette er god reklame - noe jeg faktisk tror. Det at navnet Folldal i perioder nevnes daglig på statskanalen må da sette oss på kartet. Får være ærlig å si at jeg ikke har sett på kulda som så eksotisk som den kanskje er. Jeg har vært mer opptatt av å formidle at vi lever godt med det været og temperaturene vi har, og at det er mye mildere i høyden. Videre har jeg sagt at vi har gjort våre tilpasninger eksempelvis med vannledninger som ligger djupt i bakken, elvestadrør, garasjer og eller motorvarmere, vedfyring, ull, ull og ull. 

Hvorfor dette fokuset på kulde og temperaturer? Vi har hatt bolker med sprengkulde i «alle år». Men før var været noe vi fikk presentert på Dagsrevyen en gang om dagen, mens temperaturene nå er tilgjengelig på bl.a sosiale medier 24-7. 

Kjærligheta til Folldalsnaturen er ekte og sterk, og blir djupere for hvert år. Spenne på seg skia, alene i fjellet - det gjør noe med meg. Kun rypekull og hare - blikkstille, kvitt og blått så langt øyet kan sjå. Komme svett og småkald inn i ei bu - knitring fra Jøtulen, lukta av bjørkeved, snø som blir til vatn, skinnet fra stearinlys i vinduet - bare være. Det burde alle få  oppleve. Og lyset - fra dag til natt, og soloppgang over Stygghøan - vakkert.

Alenetid; verken nettilgang eller mobildekning. Kun et møte med meg sjøl - egne tanker, egne verdier og egne grunnholdninger. Ei helg i Folldalsfjella - jeg vet jeg er privilegert. 

💙Folldal; en frisk og frodig fjellkommune💙

Klikk for stort bilde 

Info fra ordfører uke 2-3 - (per 25.01)

Legekontoret tester jevnlig, om enn i et mindre omfang enn tidligere, og samtlige tester har fortsatt vært negative.
Som dere har sett, er vi godt i gang med vaksinering. Det vaksineres fortløpende i henhold til Folkehelseinstituttets prioriteringsliste og ut fra hvor mange vaksiner vi til enhver tid får. Dersom det blir aktuelt med massevaksinasjon, har helseavdelinga også en plan for det. For alle som er i en av risikogruppene og ikke har tatt kontakt med legekontoret, er det bare å ringe på telefon 62491100. Og ja, jeg vet det var utfordringer med å nå gjennom på telefon, men det skal være på stell nå.

På kommunesiden ble det lagt ut oppdatert informasjon etter at det på pressekonferansen 18. januar ble lettet litt på tiltakene. Jeg vet det er mange som har satt, og setter, egne behov til side, jeg er glad for at vi folldølene tar smittevern på alvor. Heldigvis kan vi nå tilbakeføre ungdomsskola til gult nivå, fritidsklubben er åpnet igjen og øvrige idretts– og fritidsaktiviteter gjenopptas; for å nevne noe. Det gjør meg glad å vite at vi prioriterer barn og unge. Ikke nok med at de har måttet forholde seg til mye alenetid, men i tillegg har vi hatt en bolk med streng kulde. Jeg håper den yngre garde nå kan glede seg over mer samkvem med jevnaldrende igjen.
Så fikk vi i helga en kraftig påminnelse om at det kan skje store endringer fort. Vi har fulgt nøye med på situasjonen i Nordre Follo/Oslo–området. Også det har vi lagt ut informasjon om på kommunesiden. I helgas møte med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og statsforvalteren i Innlandet ble det presisert at det aller viktigste vi nå kan gjøre er å fortsette med god hånd– og hostehygiene og ikke minst det å holde avstand.

Vi har fornyet samarbeidsavtalen mellom kommunen og Folldal demensforening, Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det er nyttig med en årlig gjennomgang og det sikrer et minimum av gjensidig oppdatering. Selv om aktiviteten i Demensforeninga naturlig nok har vært svært lav i 2020, er det et viktig arbeid som gjøres. Stadig flere av oss rammes av sjukdommen, er pårørende eller venn av noen med demens.

Duett, tidligere Daldata, som starta i en kjeller oppi Dalholen, er et eksempel på en suksessbedrift hvor framgangen bare fortsetter. Det har vært positive avisoppslag om at de skal utvide staben, og det er muligheter for at også vi i Folldal kan få nye stillinger. Dersom det kommer nye medarbeidere, må vi kunne tilby attraktive leiligheter og boliger. Dette gjelder selvfølgelig også andre eventuelle tilflyttere; de må ha et egnet sted å bo. Går du med en tanke om å leie ut eller har en plan om å sette i stand eller restaurere utleie-enheter, så er kanskje tida inne for å realisere det nå.  

Tirsdag 19.januar inviterte leder i Folldal Bonde– og småbrukarlag meg til bålbrenning. Det er trist at det er nødvendig med aksjoner/markeringer for at klima– og miljøminister Rotevatn skal følge opp rovviltforliket. Uansett hva hver og en mener om forliket, er det for meg uakseptabelt at Regjeringa lar være å følge opp politikken som et flertall i Stortinget har stilt seg bak. Det undergraver demokratiet. Tusen takk for invitasjonen, Ingar, for en flott tur på Liakollen og ei koselig stund ved bålet!

Tannhelsetilbud er viktig uansett hvor du bor i landet. Fylkeskommunen er i gang med å se på tannklinikk-strukturen, og fylkestannlegen peker på at det er en mulighet å legge Folldal/Alvdal til Alvdal. Det argumenteres bl.a. med at det er vanskelig å få til stabil tannlegedekning. Jeg har, på vegne av kommunen, sendt fylkestannlegen flere kritiske spørsmål og kommentarer til forslaget allerede nå. Videre må det jobbes opp mot fylkespolitikerne og sikre at både vi som kommune og region kommer med en høringsuttalelse i saken. Vi må jobbe for å få tannbehandling der vi bor. Det kan ikke legges opp til at vi skal bruke en hel dag på å komme oss til og fra tannlegen. Hva med skolebarna, de eldre og de som ikke er så mobile? Hvem skal sikre skyss og følge? Enda et område hvor det tenkes sentralisering. Vi må kunne løse utfordringer med rekruttering uten å legge ned tilbudet; vi kan ikke gi opp. Det er bare å brette opp ermene – vi har nok å ta tak i.

Selv om vaksinen etter hvert vil gjøre alt mye lettere, må vi fortsatt hjelpe hverandre med å holde ut. Og mens vi venter kan et smil til dem du møter utgjøre en forskjell!

Pressemelding 23.01.21

Folldal kommune følger koronasituasjonen i Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner nøye.

Folldal kommune anbefaler at reisende fra regionen Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner som nå oppholder seg i Folldal kommune, så langt det er mulig holder seg i ro, unngår kontakt med andre og holder ekstra avstand på steder med mye folk. Ha lav terskel i forhold til testing.

Vi gjentar også for kommunens innbyggere at vår anbefaling er å minimere reising ut av regionen. Innbyggerne i Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner har fått sterke restriksjoner på sin bevegelsesfrihet, og vi må støtte opp om dette så godt vi kan.

Folldal kommune ved ordfører og kommuneoverlege

Informasjon om koronavaksinen 21.01.21

Pågangen for bestilling av vaksine har avtatt de siste dagene. Vi ber nå de i risikogruppene som hittil ikke har tatt kontakt, om å kontakte legekontoret direkte ved spørsmål og ønske om vaksine. Tlf 62491100. 

Les mer om koronavaksinen 1-2-3

Egenerklæringsskjemaet fylles ut og tas med den dagen man får første vaksine. Skjemaet kan enten skrives ut av hver enkelt eller fås ved å henvende seg på legekontoret eller servicekontoret.

Alle beboere på sykehjemmet har nå fått sin første dose. Vi fortsetter med timeinnkalling til de prioriterte gruppene og helsepersonell i takt med vaksinedosene vi får. Det er viktig at alle som får beskjed om tidspunkt for vaksinering, gir beskjed så fort som mulig dersom man er forhindret fra å møte til oppsatt time. Nærmere beskjed om hvilke risikogrupper vi vaksinerer og når det er klart for den øvrige befolkning, vil oppdateres her etter hvert.

Informasjon om korona 20.01.21

Vi vil først takke for dugnadsinnsatsen som er lagt ned de siste 14 dagene. Nå lettes det heldigvis på tiltakene.

Etter regjeringens pressekonferanse 18.01.21 er anbefalingene:

 • Vi fortsetter å begrense nærkontakter og forholder oss til de nasjonale rådene:
 • Besøk hjemme: tillatt med besøk av 5 personer
 • I leid lokale: tillatt med inntil 10 personer (f.eks bursdagsfeiring)
 • Private sammenkomster utendørs: tillatt med 20 personer
 • Innendørs arrangement: tillatt med inntil 10 personer med unntak av ved begravelser, der er det tillatt med 50 personer
 • Ungdomsskolen tilbakeføres til gult nivå
 • Fritidsklubben åpnes igjen
 • Kinoen åpnes igjen
 • Alle fritidsaktiviteter (både innen- og utendørs) for barn og unge kan gjennomføres – også kontaktidrett
 • All type kultur- og gruppeaktivitet kan gjenopptas også for voksne under forutsetning av at gruppen ikke overstiger 10 personer og avstand holdes

Det anbefales at reising holdes på et minimumsnivå slik at importsmitte unngås

 

Les ellers de nasjonale smittevern her

Ordførerinfo uke 1 -2021

 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577
Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
E-post
Telefon 905 57 118