Vaksinering covid-19

På denne siden kan du lese mer om vaksineringen i vår kommune. Siden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon. 

VAKSINETELEFON: 457 35 467 - KUN SMS fra UKE 10, 2022 

E-POST: vaksinebestilling@folldal.kommune.no  (Besvares innen 2-7 virkedager) 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:
• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1.juli)
• Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september)

FHI anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:
1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie
2. Aldersgruppen 80 år og eldre
3. Aldersgruppen 75-79 år

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.

Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons

Vi har dessverre ikke kapasitet til storskalavaksinering pga redusert drift i ferieavviklingen samt at vi ikke har stort lager av vaksiner på plass. Ny forsyning kommer tidligst i uke 29.

Dersom du er 75 år eller eldre og ønsker oppfriskningsdose ta kontakt på epost: vaksinebestilling@folldal.kommune.no eller sms til vaksinetelefonen på nr:  457 35 467

Vi samler opp og setter vaksinedatoer etter hvert.

INFO OM PNEUMOKOKKVAKSINE:

kontakt legekontoret for info. Tlf.: 62491100 (kl. 0830-1130)  

Anbefales til:  

 • Alle personer over 65 år 
 • Personer som:  
  • har sykdom som gir immunsvikt 
  • Bruker medisiner som svekker immunforsvaret 
  • Har kroniske sykdommer og eller enkelte andre tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom 
  • Gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonelle og personer med eksponeres for sveiserøyk 

Pneumokokk er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men også et alvorlig sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt) med høy dødelighet. Pneumokokkvaksine gir god beskyttelse. For eldre personer anbefales revaksinasjon etter ca. 10 år.

Vi oppfordrer til at de som ønsker 1. dose, 2. dose, 3.dose/oppfriskningsdose eller 4. dose/2. oppfriskningsdose koronavaksine og pneumokokkvaksine: ta kontakt e-post, SMS eller tlf. legekontoret  

Ønsker du at barnet ditt skal få vaksine, ta kontakt 😊  

Anbefaler alle å lese linkene under: 

Innkalling via SMS. Vennligst si ifra hvis du IKKE ønsker å benytte deg av vaksinetimen. 

Folldal kommune har samarbeid med Boots Apotek Tynset for drop-in. Vil du benytte deg av dette ta kontakt med apoteket:  

 • TLF: 62471888   

Link til bestilling i helseboka: Helseboka  

For mer utfyllende informasjon se i fanene under:   

NB!
DERSOM DU ER SYK PGA COVID-19 SKAL DU IKKE MØTE TIL VAKSINASJON!

​​​Her finner du mer informasjon:

 

Vaksinering av barn 5-11 år

Informasjon om vaksinering av barn og unge 

For barn og unge er det ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon mot Covid-19. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Kommuner skal sørge for at tilbudet er tilgjengelig og den enkelte får tilgang til informasjon.  For de eldste ungdommene er det en tydelig anbefaling om grunnvaksinasjon, og denne gruppen bør ta imot grunnvaksineringen. 

Informasjon om vaksinasjon av barn fra 5-11 år.

Folldal Kommune tilbyr vaksinasjon av barn i aldersgruppen 5-11 år (født 2010-2016) med alvorlig grunnsykdom.  

Det er også åpnet for at alle barn i alderen 5-11 år  kan få tilbud om èn dose Koronavaksine (Comirnaty, Pfizer, egen barnedose).  

Barn født 2017 kan få tilbud når barnet er fylt 5 år.  

Det legges vekt på at dette er frivillig, og det understrekes at barn som gjennomgår Covid-19 vil oppnå en veldig god beskyttelse, samt at de aller færreste friske barn blir særlig syke av viruset.  

Vi planlegger vaksinering av barn 5-11 år i uke 8. Nærmere informasjon kommer. 

 

Foresatte må selv ta kontakt med vaksineteamet:  

 

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som anbefales koronavaksine vil være: 

 •  Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.). 
 •  Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon) 
 •  Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år 
 •  Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift 
 •  Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon 
 •  Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon 
 •  Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn») 
 •  Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året) 
 •  Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege 
 • Det kan i tillegg være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege. 

Vaksinasjon: 

Ønsker du at barnet skal få vaksine, meldes det til kommunens vaksineteam.  

Barnet vil så få innkalling på time til vaksinasjon per SMS.  Vaksinasjonen vil foregå på dagtid i ved Folldal helsestasjon. 

Foresatte må følge barna og de må ha med seg ferdig utfylt samtykkeskjema. 

Før en eventuell vaksinasjon av barn og ungdom under 16 år må det innhentes samtykke fra begge foreldre/foresatte.  

 

Utfyllende informasjon finner du her: 

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI 

Slik virker mRNA-vaksinene . De to godkjente koronavaksinene som brukes i Norge er såkalte mRNA-vaksiner; Comirnaty (fra BioNTech/ Pfizer) og Spikevax (fra Moderna).. Vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på k oronaviruset innpakket i små fettbobler. Kroppen bruker oppskriften til å lage ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. 

 

Hvem kan få koronavaksine? - FHI 

 Her finner du informasjon om hvilke grupper som får tilbud om koronavaksine og når vi forventer at de ulike gruppene vil ha fått et tilbud. Der kan du også lese om risikogrupper. 

 

 
 

 

Vaksinasjon av barn 5-11 år med alvorlig underliggende sykdom

Folldal kommune følger Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksinasjon av barn 5-11 år med alvorlig underliggende sykdom.

Koronavaksinen Comirnaty fikk 25. november 2021 utvidet indikasjonen til å inkludere barn fra 5 til 11 år.

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine vil være:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege

Det kan i tillegg være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege.

Identifisering av barn og påmelding:

 • Foreldre til barn med som mener at barnet sitt burde få tilbud kan kontakte barnets fastlege eller barnets behandlende barnelege
 • Fastleger som identifiserer egne pasienter som er relevante for vaksinasjon burde ta opp dette med barnets foreldre, og deretter melde inn behov for vaksine til nærliggende vaksinasjonskommune
 • Barneleger som følger aktuelle barn på sykehus, skal likeledes identifisere relevante barn for vaksinasjon og sende brev til foreldre

Vaksinasjon:

Når barna er identifisert, meldes det i fra til kommunens vaksinasjonsteam, Barnet vil så få innkalling på time til vaksinasjon per sms.

Samtykke:

Før en eventuell vaksinasjon av barn og ungdom under 16 år må det innhentes samtykke. Ved felles foreldreansvar må begge foresatte samtykke til vaksinasjon.

Ta kontakt med Vaksineteamet i Folldal for nærmere informasjon:

Vaksinering av ungdom 12-15 år

Informasjon om vaksinering av barn og unge 

For barn og unge er det ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon mot Covid-19. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Kommuner skal sørge for at tilbudet er tilgjengelig og den enkelte får tilgang til informasjon.  For de eldste ungdommene er det en tydelig anbefaling om grunnvaksinasjon, og denne gruppen bør ta imot grunnvaksineringen. 

Ungdom i alderen 12-15 år: 

Regjeringen har åpnet opp for at barn og unge i alderen 12-15 år kan få en oppfriskningsdose av koronavaksine. 

FHI anbefaler at all ungdom i alderen 12-15 år som har fått 1 dose, får tilbud om 2. vaksinedose. Et slikt tilbud vil bety at ungdommen kan fullføre primærvaksinasjon dersom de og deres foresatte ønsker det. 

Les mer hos FHI.no

 
Samtykke: 

Ved koronavaksinering av barn under 16 år er det påkrevd med nytt samtykke fra begge foreldre/foresatte for hver dose. 

 
Kontakt Vaksineteamet på: 

 

Vaksinasjon: 

Ønsker du at barnet skal få vaksine, meldes det til kommunens vaksineteam.  

Barnet vil så få innkalling på time til vaksinasjon per SMS.   

Vaksinasjonen vil foregå på dagtid i ved Helsetun/Helsestasjon.  

 

Utfyllende informasjon: 

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI 

 Slik virker mRNA-vaksinene . De to godkjente koronavaksinene som brukes i Norge er såkalte mRNA-vaksiner; Comirnaty (fra BioNTech/ Pfizer) og Spikevax (fra Moderna).. Vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på k oronaviruset innpakket i små fettbobler. Kroppen bruker oppskriften til å lage ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. 

www.fhi.no 

 

Hvem kan få koronavaksine? - FHI 

 E-postadresse. E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar. 

www.fhi.no 

 

Vaksine til 16- og 17-åringer

Folldal kommune følger FHI sitt koronavaksinasjonsprogram. Nå anbefales Comirnaty (Pfizer) vaksine til personer født i 2004, 2005 og 2006. 

16-17-åringer får tilbud om koronavaksinasjon - FHI.no

Folkehelseinstituttet har gjennom sommeren innhentet mer informasjon og erfaring fra land som tilbyr vaksine til unge. Anbefalingen baseres på en grundig gjennomgang av tilgjengelig kunnskap og kan leses i sin helhet her. - Få ungdommer har blitt alvorlig syke av koronaviruset, men det er en del smitte blant 16-17-åringer.

Ungdom født 2003, 2004 og 2005

 • Alle bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine
 • 8–12 ukers mellomrom mellom dosene
 • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine
 • De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen.
 • Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser koronavaksine. 

For de som ikke har fylt 16 år enda, må det innhentes samtykke fra begge foreldre; Samtykkeskjema fra  FHI.no

Se link for mer informasjon: Koronavaksine for ungdom 16-17 år - FHI

Koronavaksine for ungdom 16-17 år - FHI

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19. De som vaksinerer bør spesielt sikre at ungdom som vaksineres er kjent med symptomer som kan oppstå etter vaksinasjon og i hvilke situasjoner de bør oppsøke helsepersonell.

www.fhi.no

 

Vi vil gjerne tilpasse timen for vaksinasjon til ungdommen. Av praktiske årsaker tilbyr vi vaksinering i skolens ferieuker,  Uke 8 og  9 2022. Anbefalt doseintervall for 16 og 17-åringer er 8-12 uker. 

Kontakt Vaksineteamet:

Skal barn vaksineres?

Vaksinasjon av barn og unge

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen. De under 30 år som ønsker vaksine får tilbud om koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty). Barn 5–11 år får egne barnedoser av denne. Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, også kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.

Tabell: Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge;

 

 

Hvem

Hvordan

Ungdom født 2003, 2004 og 2005

Alle bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine

8–12 ukers mellomrom mellom dosene

De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine

De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen.

Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser koronavaksine. 

Barn og ungdom 5-15 år med alvorlig grunnsykdom

Bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine

8 -12 ukers mellomrom mellom dosene

Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering.

Barn og ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser koronavaksine.  

Barn og ungdom født 2006 - 2009

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker

Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Barn født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år.

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Barn under 5 år

 • Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år
 

 

Samtykke til koronavaksinasjon av ungdom

De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For yngre barn (inkludert de som er født i 2006, men ikke enda har fylt 16 år), må det innhentes samtykke fra foresatte. Ved felles foreldreansvar må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. Vaksinering er frivillig.

 

Risikogrupper

Dose 3 og dose 4 til de med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset og er derfor anbefalt en ekstra tredje vaksinedose i sin primærvaksinasjonsserie og en oppfriskningsdose (4. dose).

Det er i hovedsak to grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som skal få tilbud om dose 3 og oppfriskningsdose:

Gruppe 1

Gruppe 2

 • Behov for dose 3 og oppfriskningsdose, og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon, må vurderes individuelt.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
 • Pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.


Vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har fått 3. dose koronavaksine, kan få oppfriskningsdose (4. dose), 3 måneder (13 uker) etter 3.dose.

 

Kontakt Vaksineteamet, Folldal:

 

For mer informasjon se: 

Vaksine til gravide

De fleste gravide som smittes av koronaviruset får mild sykdom. Likevel viser norske og internasjonale data at gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom øker risikoen ytterligere. Det gjelder også i første trimester.

FHI anbefaler:

 • Grunnvaksinasjon til alle gravide som enda ikke er grunnvaksinert. Dette gjelder uavhengig av trimester.
 • Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

For mer informasjon: 

Eventuelt ta kontakt med lege eller jordmor for rådgivning. 

Ønsker du vaksine, kontakt Vaksineteamet, Folldal:

Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.  

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 5 år kan/bør ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Koronavaksine på 1-2-3 - på ulike språk

Kort generell informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19 på flere ulike språk. Informasjonen er ment for personer som er blant de prioriterte gruppene for vaksinasjon, men som av ulike grunner har behov for en enklere fremstilling enn i den mer utfyllende publikumsteksten - www.fhi.no

Kontakt Vaksineteamet om det er spørsmål:

Prioritering ved vaksinering

Ved vaksinering mot covid-19, følger Folldal kommune de faglige anbefalingene fra sentrale Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

FHI sin anbefaling er at følgende grupper vaksineres først:

 • Beboere i sykehjem
 • Alder 85 år eller eldre
 • Alder 75 til 84 år
 • Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko i forbindelse med:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 • Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Med underliggende sykdom eller tilstand menes følgende:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hjerneslag 
 • Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Se mer om hvem som kan få koronavaksinen her (fhi.no)

Hva er definert som en underliggende sykdom eller underliggende tilstand?

Det er Folkehelsesinstituttet som definerer hva som er en underliggende sykdom/tilstand, og her er listen: 

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Hvem bør vaksinere seg med koronavaksine?
 • De som er 65 år og eldre.
 • Personer i alderen 18 til 64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene).
 • Helsepersonell med nærkontakt med pasienter i forbindelse med behandling eller pleie.
 • Barn med underliggende sykdom (12-18 år)
 • 16- og 17-åringer
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke

Vaksinen er gratis og frivillig. Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge.

Hvordan foregår vaksinering?

Vaksinen settes i overarmen. 

Grunnvaksinasjon: Intervall mellom dosene:

Mellom dose 1 og dose 2: 21 dager (Pfizer) 28 dager (Moderna).  Ved 1. dose, fyll ut og ta med egenerklæringsskjema.

Mellom dose 2 og oppfriskningsdose: 20 uker 

Grunnvaksinasjon for de med underliggende sykdommer:  Anbefalt 3 doser

Mellom dose 1 og dose 2: 21 dager.  Ved 1. dose, fyll ut og ta med egenerklæringsskjema.

Mellom dose 2 og dose 3: 21 dager

Det er anbefalt  med oppfriskningsdose/dose 4.:  20 uker.

Innkalling sendes på SMS. Vær oppmerksom på hvilket oppmøtested som er oppgitt i SMS. Det må gå 1 uke mellom annen vaksine (f.eks influensavaksinen) og koronavaksinen.

Etter vaksinasjon blir du bedt om å vente i minimum 20 minutter. Kyndig personell er tilstede og observerer deg etter vaksinasjon.

Lokasjon for vaksinering

For å kunne gjennomføre koronavaksinasjonen på en effektiv og trygg måte er Helsetun valgt som vaksineringssenter. Oppmøtested kan variere mellom helsestasjonen, venterom legekontor eller 1.etg. Helsetun "nav-inngangen". NB! Følg med på SMS-innkallingen din!

Pasientreiser dekker ikke reise til vaksinasjon. Trenger du skyss, kan du kontakte Frivilligsentralen på telefon 95419004.

Når er det min tur til å vaksinere meg?

Nasjonale helsemyndigheter har bestemt hvem som skal få vaksine først. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger prioriteres aller først, så personer over 85 år. Deretter følger andre eldre over 64 år og personer i alderen 18 til 64 år med bestemte underliggende sykdommer og tilstander.  64-18, 16-17 år, 12-15 år og 5-11 år.

Ta kontakt med Vaksineteamet om du lurer på når det er din tur:

Hva om jeg er syk når jeg skal vaksineres?

Dersom du er syk når du skal vaksineres kan det hende at du må få nytt tidspunkt for vaksinering. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Ring vaksineteamet: 457 35 467 for å drøfte om du bør få et annet tidspunkt.

 

Kontakt

Ann-Kristin U. Furuhovde
Avdelingsleder helse / sykepleier
E-post
Telefon 62 49 11 00