Nemnder og utvalg

Administrasjonsutvalget

Som arbeidsgivers representanter velges formannskapet.

Arbeidsmiljøutvalget
Kommunedirektør Torill Tjeldnes Arbeidsgiverrepresentant
Enhetsleder Kari Stina Hjerkinn Rabbum Arbeidsgiverrepresentant
Enhetsleder Ole Håkon Flatøy Arbeidsgiverrepresentant
HVO Anette Streitlien Arbeidstakerrepresentant
Tillitsvalgt Ronny Bekken Larsen Arbeidstakerrepresentant
Tillitsvalgt Sølvi Nordeng Arbeidstakerrepresentant

 

Eiendomsskatt - Sakkyndig klagenemnd
    Vara  
Leder   1 Frode Brendryen
Nestleder Ellen Randi S. Oldervik 2 Marita Nyheim
Medlem Per Svein Trondsgård    

 

Eiendomsskatt - Sakkyndig nemnd
Leder Johannes Borgfjord 1 Solvår Brustad Lilleeng
Nestleder Mona Røsten 2 Hallgeir Odden
Medlem Storm Øyen    

 

Eldrerådet
Parti Navn Personlig vara
Ap/Sp Gunn Hilde Voll Møyfrid Brendryen
SL/Rødt Øyvind Øien Marina Pettersen
Medlem Johan Haugland Jan Antonsen
Medlem Kari Brun Moen Unni Rustad
Medlem Ingrid Sandhaugen Harald Dalen

 

Fjellstyret
Parti Medlemmer Personlig vara
AP Børge Røhjell, leder Bjørnar Brendryen
AP Elin Borkhus Solvår Brustad Lilleeng
SP Egil Eide Marianne Borkhus Husom
SP Kjetil Streitlien Anne Eline Streitlien
SL Marte Dundrud, nestleder Frode Brendryen

 

Ungdomsrådet

2022/23

Medlemmer Varamedlemmer
Markus Kjønsberg  Marte Mariel Lien
Sunniva Husom Einar Johnsrud
Brage Lyder Husom Tiril Brendryen
Lucinda Peschel  
Celine Balle  

 

 

Utvalg 1: Helse, oppvekst og kultur
Parti Navn Personlig vara
AP Kjell Brennodden Helle Lie Jakobsen
AP Thomas Sauarlia Hagen, nestleder Stian Grøndal Berget
SP Linda Sæteren, leder Hilde Østby Brendryen
Rødt Marina Pettersen Henning Bekken Larsen
SP Bjørge Plassen Arne Slåen

 

Utvalg 2: Teknisk, landbruk og miljø
Parti Navn Personlig vara
SL Øyvind Øien, leder Johan Haugland
SP Kjetil Streitlien Tore Müller
AP Bjørnar Brendryen, nestleder Håkon Gillerhaugen
AP Ida Bårdseng Gunn Hilde Voll
SP Marianne Bjørnbakken Charlotte Ryen

 

Klagenemnd

Formannskapet velges som kommunens klagenemnd.

Kontrollutvalget
Parti Medlem Pers.vara
SL Odd Hallgeir Øien, leder Frode Brendryen
SP Kolbjørn Kjøllmoen, nestleder Jon Olav Ryen
AP Grete Skukkestad Rolf Ulsletten
SL Brit Kværness Ellen Grete Kroken
SP Bård Høisen Lohn Eva Stuedal

 

Redaksjonskomité FolldalsJul
Kirstine Prestmoen Tallerås
Arild Alander
Storm Øyen

 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Sp/Ap Jon Olav Ryen Pers.vara Gunn Iren Husem
SL Brit Kværness Pers.vara Mona Røsten
Brukerrepr. Grete Morken, LHL Pers.vara Kari Brun Moen
Brukerrepr. Anne Berit Wang, Mental Helse Pers.vara Anne Karin Flyen Randen
Brukerrepr. Johannes Dalen, LHL Pers.vara Egil Strypet
Valgnemnd
AP Ordfører, Kristin Langtjernet
SP Varaordfører, Egil Eide
Rødt Ronny Bekken Larsen
SL Brit Kværness

 

Valgstyre

Formannskapet velges som valgstyre, med ordfører som leder og varaordfører som nestleder.

 

Villreinnemnder - representanter fra Folldal
Rondane og Sølnkletten Solvår B. Lilleeng
Bjørn Brennbakken (vara)
Snøhetta og Knutshø Bente Fossum
Frode Brendryen (vara)

 

Viltnemnda

Formannskapet er valgt som viltnemnd.

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77